Ny-Ålesund på Svalbard er siste norske bosetting uten mobildekning. Nå kobles også dette lille samfunnet på Telenors mobilnett idet verdens nordligste basestasjon åpnes i dag.

Read in English

79 grader nord og 1 111 kilometer fra Nordpolen ligger Ny-Ålesund, et lite samfunn på Svalbard som ble etablert for å drive gruvedrift. I dag er Ny-Ålesund hjem til verdens nordligste, permanente sivile forskningsstasjon, og huser forskere fra flere enn ti land som er tilknyttet forskningsstasjonen.

Leder for Telenor Svalbard, Christian Skottun, sier i en pressemelding at godt samarbeid med lokalmiljøet er grunnen for for opprettelse av mobildekning i Ny-Ålesund. Spesielt Kings Bay og Norsk polarinstitutt.

Christian Skottun CEO Tn Svalbard
Christian Skottun er direktør i Telenor Svalbard. (Foto: Telenor)
Christian Skottun er direktør i Telenor Svalbard. (Foto: Telenor)

– Det har vært en god dialog med Kings Bay AS og Norsk polarinstitutt om mulighetene et mobilnett i Ny-Ålesund gir. Det gir økt sikkerhet og beredskap, og nye muligheter for forskning og miljøovervåking i Kongsfjorden-området. Mobilen kobler deg ikke bare mot de viktigste menneskene i livet ditt, men gir også tilgang til viktige tjenester som BankID og tofaktor-autentisering, sier Skottun. 

– Øker sikkerheten

Kings Bay AS er heleid av staten gjennom Klima- og miljødepartementet, og eier og drifter infrastrukturen i Ny-Ålesund. Administrerende direktør i Kings Bay, Lars Ole Saugnes er positiv til mobildekningen.

– Verdens nordligste samfunn kommer nå tettere på normalsamfunnet i positiv forstand. Mobildekning vil gjøre det mulig for oss å utnytte fordelene ved mobilkommunikasjon samtidig som sikkerheten økes for alle som bor her, så dette er en stor dag, sier Saugnes.

Mobildekning i verdensklasse i verdens nordligste bosetting
Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen

– Vi begynte samtaler med Kings Bay tilbake i 2001 om å etablere mobildekning, og det er mange årsaker til at de bofaste i Ny-Ålesund får mobildekning først nå. Det er kostbart å etablere dekning her, men vel så viktig har det vært å ta hensyn til at sensitivt måleutstyr ikke utsettes for radioforstyrrelser, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

Som en konsekvens av dette, er det i Ny-Ålesund ikke tillatt å bruke trådløst nett og å sende og motta data trådløst via Bluetooth. Nå som mobildekning er etablert, sørger Telenor for at alle ved ankomst til Ny-Ålesund får tekstmelding om at de må slå av Wi-Fi og Bluetooth på alt utstyr de har med seg.

Samarbeidsprosjekt

Bjørn Amundsen påpeker at mobildekning i Ny-Ålesund først og fremst etableres for å øke samfunnssikkerheten, og en god dialog har vært en forutsetning for etableringen.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. (Foto: Telenor)
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. (Foto: Telenor)

Kings Bay AS stiller arealer til disposisjon for plassering og leverer krafttilførsel og lokal fibertilkobling. Telenor bærer kostnadene med radioutstyr, antenner og samband til og fra Ny-Ålesund.

– Det er sterkt at vi sammen har fått etablert mobildekning i verdensklasse i verdens nordligste bosetting, sier Amundsen.

– Må lære oss mobilkultur

Signe Maria Brunk, resepsjonist i Kings Bay AS, sier til Svalbardposten at det store samtaleemnet i bygda nå er hvordan hverdagen med mobiltelefon blir.

– Vi må lære oss mobil-kultur og vil gjerne bevare noe av roen og særegenheten med denne bosetningen.

Nå diskuterer innbyggerne om de skal ha mobilfrie soner.

– Det er tross alt hyggeligere å snakke sammen, enn å bare konsentrere seg om mobilen, sier Brunk.

Fakta om Ny-Ålesund:

Forskingsstasjon på Svalbard med vekt på studier av Arktis og klimaendringer.

Flere nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner er tilknyttet forskningsstasjonen.

Nordligste bosetting i verden

Opprinnelsen til bosettingen var gruvedrift på 1900-tallet

Stasjonen er også kjent for sitt vakre og øde arktiske landskap, med spektakulær utsikt over isbreer og fjorder

Ny-Ålesund er et av de få stedene hvor du kan se både midnattssolen om sommeren og polarnatten om vinteren

Samfunnet i Ny-Ålesund er lite, med et begrenset antall fastboende, som har ansvar for samfunnsdrift og for oppfølging av forskningsprosjekt og miljøovervåking

Ny-Ålesund spiller en viktig rolle i overvåkingen og forståelsen av klimaendringer i Arktis, noe som gjør det til et strategisk sted for globale klimastudier

Kilde: Telenor

Les også:

Nøkkelord