Bygger første fyllestasjon for biogass i finske Lappland

Gasum bygger fyllestasjon for biogass i Lappland
Gasum has startet byggingen av en ny fyllestasjon for biogass i finske Lappland. (Foto: Valokuvaaja / Gasum).

Gasum skal bygge Europas nordligste fyllestasjon for flytende biogass i den nordfinske byen Keminmaa. 

English version.

Energiselskapet Gasum har startet byggingen av en ny gassfyllestasjon i den nordfinske byen Keminmaa. 

Keminmaa-stasjonen vil bli den første gassfyllestasjonen i finsk Lappland, Gasums nordligste fyllestasjon og samtidig Europas nordligste fyllestasjon for flytende biogass (LBG), skriver selskapet i en pressemelding. 

Keminmaa-stasjonen vil tilby både flytende og komprimert biogass og betjener dermed både tunge kjøretøy og privatbilister.

Stasjonen ligger i det nye industriområdet Rajakangas som er under bygging langs strekningen Uleåborg–Torneå, og vil kunne betjene trafikk på denne strekningen og videre mot Sverige. 

Satser videre nordover

Gasum åpnet nylig sin nest nordligste stasjon i Luleå i Sverige. Når Keminmaa-stasjonen står ferdig, vil den inntil videre være Gasums nordligste gassfyllestasjon.

Målet til selskapet er imidlertid å forbedre tilbudet i Lappland ytterligere.

– Gasums mål er å utvide nettverket av fyllestasjoner lenger nord og muliggjøre transport av biogass og gasskjøretøy i Lapplandsregionen. Keminmaa-stasjonen betjener nordlig stamtrafikk og gjør det mulig for et økende antall logistikkoperatører å bytte til biogassdreven transport, sier Juho Kurra, sjef for næring, finsk transport, Gasum.

Logistikk- og transportselskaper spiller en nøkkelrolle i å redusere Finlands utslipp fra veitrafikken, skriver selskapet. Biogass er et kostnadseffektivt drivstoff for tunge kjøretøy og en effektiv måte for transportselskaper å kutte utslipp på.

Nesten 100 prosent av gassen som selges av Gasum innen kjøretøy er allerede biogass. Gasums strategiske mål er å bringe syv terawattimer (TWh) fornybar biogass per år til det nordiske markedet innen 2027. Dette vil bety en årlig utslippsreduksjon på 1,8 millioner tonn karbondioksid for Gasums kunder.

Anleggsarbeidet vil ta omtrent seks måneder, og stasjonen forventes å åpne for brukere innen utgangen av dette året.

Satsing i Nord-Norge

I Nord-Norge inngikk nylig Rå Biopark og Barents NaturGass en intensjonsavtale om salg og distribusjon av biogass. 

Rå Biopark er det største miljøsamarbeidet i Nord-Norge. Over 60.000 tonn med organisk avfall (matavfall, slam, fiskeavfall og mer) fra husholdninger og næringsliv fra 41 kommuner skal omgjøres til rundt fem millioner liter biogass i en ny fabrikk i Skibotn. Barents NaturGass som vil omsette all biogassen som skal produseres i fabrikken. 

Barents NaturGass sender årlig ut 2000 vogntog med naturgass fra Melkøya til ulike destinasjoner på Nordkalotten. Selskapet leverer energi til 5000 arbeidsplasser inkludert flere fergesamband. I avtalen mellom de to selskapene skal det samarbeides om utbyggingen av et nettverk med fyllestasjoner med biogass i Nord-Norge.

Biogass skaper energi fra avfall som ellers ville gått til spille og regnes som en fornybar ressurs. Gassen kan erstatte diesel i lastebiler og båter og fyringsolje i industrien.

Les også

Nøkkelord