Milliardavtale på biogass i Nord-Norge

Rå Biopark med milliard-avtale på biogass i nord
Rå Biopark skal produsere biogass tilsvarende 5 millioner liter diesel av blant annet matavfall. Selskapet har inngått intensjonsavtale om salg og distribusjon med Barents NaturGass. Fra venstre Simon Ford (Teknisk sjef, Rå Biopark), Stig Ove Hjelmevoll (Kvalitetsleder, Barents NaturGass), Mikael Rikstad Iversen (Salgssjef, Barents NaturGass), Sigve Daae Rasmussen (Daglig leder, Rå Biopark) og Frank Tony Arnesen (Driftsdirektør, Barents NaturGass).

Rå Biopark og Barents NaturGass har undertegnet avtale om salg og distribusjon av biogass til en verdi av 1,2 milliarder kroner. – En milepæl for nordnorsk næringsliv og et viktig bidrag til det grønne skifte i nord, sier daglig leder i Rå Biopark.

Read this article in English.

Rå Biopark og Barents NaturGass har undertegnet en intensjonsavtale om salg og distribusjon av biogass. Avtalen har en ramme på 1,2 milliarder kroner. 

Det kommer fram i en pressemelding fra selskapene mandag. 

– Dette er en milepæl for nordnorsk næringsliv. Samarbeidet mellom oss og Barents NaturGass er ikke bare en langsiktig avtale om salg og distribusjon av biogassen som vi skal produsere, men også et enormt viktig bidrag til det grønne skifte i nord, sier daglig leder Sigve Daae Rasmussen i Rå Biopark. 

Rå Biopark er det største miljøsamarbeidet i Nord-Norge. Bak etableringen står seks avfallsselskaper i landsdelen. 

Over 60.000 tonn med organisk avfall, som matavfall, slam, fiskeavfall, fra husholdninger og næringsliv fra 41 kommuner skal omgjøres til rundt fem millioner liter biogass i en ny fabrikk i Skibotn.

For tre år siden var det få som var interessert i å bruke biogass i industrien eller på land- og sjøtransport. Nå skal alle ha det.
Salgssjef Mikael Rikstad Iversen i Barents NaturGass.

Fyllestasjoner på knutepunkter i nord

Videre er det Barents NaturGass som vil omsette all biogassen som skal produseres i Skibotn. 

Barents NaturGass er et energiselskap med hovedkontor i Hammerfest som leverer gass som energiløsning til industribedrifter, skip og kjøretøy i hele Nord-Norge. Gassen leveres på vei ved hjelp av spesialbygde semi-tilhengere eller containere. 

Gjennom samarbeidet med Rå Biopark kan selskapet i framtiden også tilby kundene et produkt som er hundre prosent klimanøytralt, i tillegg til fossil naturgass, sier salgssjef Mikael Rikstad Iversen i Barents NaturGass.

– For oss i Barents NaturGass vil dette bety et paradigmeskifte der vi får inn biogass i produktmiksen vår. For tre år siden var det få som var interessert i å bruke biogass i industrien eller på land- og sjøtransport. Nå skal alle ha det. Derfor er det ekstremt viktig for oss å være en del av dette spennende industriprosjektet i nord, sier han. 

Barents NaturGass sender årlig ut 2000 vogntog med naturgass fra Melkøya til ulike destinasjoner på Nordkalotten. Selskapet leverer energi til 5000 arbeidsplasser inkludert flere fergesamband. I avtalen med Rå Biopark skal det samarbeides om utbyggingen av et nettverk med fyllestasjoner i Nord-Norge.

– Det er aktuelt å etablere fyllestasjoner på alle knutepunkter i Nord-Norge. Vi ønsker å opprette dialog med kunder og aktører som er interessert i å ha en fyllestasjon i nærheten, legger  Iversen til. 

Rå Biopark er et nordnorsk industriprosjekt og eierne har også bestemt at gassen skal brukes i Nord-Norge for å utvikle landsdelen.
Daglig leder Sigve Daae Rasmussen i Rå Biopark.

Nordnorsk industriprosjekt

– Det er mange som er interessert i biogassen. Vi kunne solgt hele vår produksjon i det europeiske markedet, men Rå Biopark er et nordnorsk industriprosjekt og eierne har også bestemt at gassen skal brukes i Nord-Norge for å utvikle landsdelen, understreker Daae Rasmussen i Rå Biopark. 

– Derfor er vi veldig fornøyd med at vi nå kan skrive under avtale med Barents NaturGass. At vi har inngått et partnerskap på salg og distribusjon tar ikke bare ned usikkerheten i prosjektet, men tilfører oss også viktig kompetanse på gass. Nå er vi et langt steg nærmere realisering av bioparken i Skibotn. Endelig investeringsbeslutning tas på senhøsten, avslutter han. 

Rå Biopark

Rå Biopark er det største miljøsamarbeidet i Nord-Norge.

Bak etableringen står de seks avfallsselskapene Hålogaland Ressursselskap IKS (33,40 %), Remiks Miljøpark AS (33,40 %), Reno Vest IKS (14,20 %) Avfallsservice AS (12,00 %) Lofoten Avfallsselskap IKS (5,00 %) og Finnmark Ressursselskap (2,00 %).

Over 60.000 tonn med organisk avfall (matavfall, slam, fiskeavfall og mer) fra husholdninger og næringsliv fra 41 kommuner skal omgjøres til rundt fem millioner liter biogass i en ny fabrikk i Skibotn.

Kostnadsrammen på hele prosjektet var opprinnelig på 300 millioner, men er blitt høyere hovedsakelig på grunn av svekket kronekurs/valuta. 

I tillegg til biogass vil det også bli produsert verdifulle biprodukter som biokull og bio-CO2.

Kilde: Rå Biopark

Biogass og naturgass

Naturgass utvinnes fra gassfelter som eksempelvis Snøhvit feltet i Barentshavet. For å transportere Naturgass over lange avstander kjøles den ned til -162 c og flytende form (LNG).

Naturgass brukes i dag i industrien, skipsfart og veitransport og erstatter for det meste fyringsolje og diesel som energikilde. Klimabesparelsen i forhold til fyringsolje er ca. 25 prosent lavere CO2 utslipp og nær 100 prosent reduksjon i NOx og svovelutslipp.

Ettersom naturgass og biogass er det samme molekylet kan bedrifter som benytter naturgass i dag gå over til biogass uten å gjøre investeringer i nytt utstyr.

Biogass er gass som lages av biorest-materialer som eksempelvis matavfall, biologisk industriavfall, kloakk og husdyrmøkk og reststoff fra landbruket.

Biogass skaper energi fra avfall som ellers ville gått til spille og regnes som en fornybar ressurs. Biogass er en viktig del av en sirkulær ressurshåndtering og den sirkulære økonomien. 

Biogass kan erstatte diesel i lastebiler og båter og fyringsolje i industrien.

Kilde: Barents NaturGass / Rå Biopark

Nøkkelord