H2 Green Steel får grønt lys for produksjon av grønt stål i Nord-Sverige

Henrik Henriksson, Ida Westberg and Bror Styren
H2 Green Steel får full miljøtillatelse på under 18 måneder. Fra venstre: administrerende direktør Henrik Henriksson, sjefsjurist Ida Westberg og prosjektanalytiker Bror Styren i H2 Green Steel. (Foto: H2 Green Steel).

Stålselskapet H2 Green Steel har nå fått full miljøtillatelse til å drive sitt stålverk i den nordsvenske byen Boden. – Viser at det går an å ha raske prosesser i komplekse tillatelsespørsmål i Sverige. 

Torsdag meddelte den svenske Mark- og miljødomstolen i Umeå at stålselskapet H2 Green Steel gis full miljøtillatelse for sitt produksjonsanlegg i Boden i Nord-Sverige.

I juli 2022 fikk selskapet allerede sin tillatelse til å bygge stålverket – og nå er altså tillatelsen til å sette anlegget i drift på plass, opplyser H2 Green Steel i en pressemelding.

Stålselskapet skal etter planen bygge et ultramoderne anlegg for grønt stål, grønt jernsvamp og grønt hydrogen utenfor Boden, vest i Norrbotten.

Tillatelsen omfatter virksomhet for produksjon av inntil 5 millioner tonn grønt stål. Virksomheten dekker hele 270 hektar.

– Dette er en enormt viktig dag for oss i H2 Green Steel. Store deler av selskapet har vært dypt involvert i å muliggjøre en så rask og smidig prosess, sier administrerende direktør Henrik Henriksson. 

– Dette er også en stor dag for Sverige hvor vi i selskapet, sammen med alle andre involverte parter, viser at det faktisk er mulig å ha raske prosesser i komplekse tillatelsespørsmål i Sverige, legger han til. 

Godsflyt gjennom Luleå havn 

Denne uka ble det også kjent at H2 Green Steel og Luleå Havn har signert en samarbeidsavtale der stålselskapet i henhold til avtalen velger havnen i Luleå som sitt primære logistikk- og transportknutepunkt for innsatsvarer og produkter som skal transporteres til og fra det nye stålverket i Boden.

– Denne nye samarbeidsavtalen med Luleå havn er nok en viktig brikke i puslespillet vårt for å lykkes med vårt grønne stålverk i Boden. Vi har jobbet veldig tett med Luleå kommune og Luleå havn siden dag én av lanseringen. Takket være godt samarbeid og en felles visjon har vi nå en klar plan for våre neste steg, sier Jenny Marin, Category Manager Logistics i H2 Green Steel.

– Vi har full forståelse for utfordringene som Luleå havn står overfor når det gjelder å sikre nødvendig areal og finansiering, og vi er takknemlige for at vi nå kan fokusere på konkrete løsninger som er i tråd med vår stramme tidsplan, fortsetter hun. 

H2 Green Steel har som mål å starte produksjonen av grønt stål i Boden allerede i slutten av 2025.

H2 Green Steel

H2 Green Steel (H2GS AB) ble grunnlagt i 2020 med ambisjon om å akselerere industriens klimaomstilling ved hjelp av grønt hydrogen.

Selskapet vil produsere grønt stål, noe som reduserer CO₂-utslippene med opptil 95 prosent sammenlignet med tradisjonell stålproduksjon. Ved å erstatte kull med grønt hydrogen drevet av fossilfri elektrisitet, blir vann og varme de primære utslippene. 

H2 Green Steels grunnlegger og største aksjonær er investeringsselskapet Vargas, som også er medgründer og en av de største aksjonærene i batteriselskapet Northvolt.

H2 Green Steel har hovedkontor i Stockholm og har sitt første anlegg under utvikling i Boden.

Kilde: H2 Green Steel

Nøkkelord