Ber Statoil åpne seg

Statoil sendte A. Hansteenjobben sørover. Her fra en av deres installasjoner i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland krever at Statoil viser kortene. I forrige uke ble det kjent at monteringen av Aasta Hansteen-plattformen skal foretas på Stord. 

Alternativene var Helgeland eller Vats i Rogaland. Prosjektet går ut på å montere sammen skroget og dekket til selve plattformen, som produseres på verft i Sør-Korea, før det skal slepes ut til feltet 300 km vest for Bodø.

Viktig med konkurranse
Sjelden har støtten og oppslutningen om en mulig leveranse fra Nord-Norge vært større. Alle kommunene på Helgeland, seks fylkeskommuner, fylkesrådet i Nordland, 53 bedrifter tilsluttet Olje- og gassnettverk Helgeland og Petro og Arctic har vært engasjert.

- Det ville vært banebrytende dersom Statoil hadde gitt miljøene på Helgeland dette oppdraget, sier fylkesrådslederen. Han mener det er viktig med en grundig evaluering, og forventer full åpenhet fra Statoil.

Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø har nå bedt om innsyn i beslutningsprosessen. Norvoll støtter dette kravet. Han mener det helt åpenbart er i Statoils interesse å vise full åpenhet rundt slike prosesser, og at det ikke minst ville ha vært i Statoils favør at miljøene på Helgeland settes i stand til å gjennomføre slike oppdrag. 

- Dette ville jo ha skapt en reell konkurranse om oppdrag i fremtiden, tilføyer Norvoll.


Skuffelse på Helgeland
Også Eirik F. Hansen, prosjektleder i Olje- og gassnettverk Helgeland, er skuffet.
- Det har ved flere anledninger vært uttrykt ønske om at et større prosjekter gjennomføres i regionen for å gi muligheten til kapasitet- og infrastrukturoppbygging - og for å gi miljøet erfaring med samarbeid i regionen og med nasjonale miljø. Når nå Statoil, med argumentasjon om for svak gjennomføringsevne lokalt og risiko, velger ikke å gjennomføre sammenstilling av skrog og dekk for Aasta Hansteen på Helgeland, beklager vi dette. Det gjør vi på egne vegne og på vegne av Nordland som ny petroleumsregion. sier han.


Olje- og gassnettverk Helgeland vil nå anmode Statoil om å være en aktiv bidragsyter til at gjennomføringsevnen for kommende oppgaver hos Statoil forbedres lokalt. Statoil selv må sammen med industrien få på plass nøkkelfunksjoner som øker muligheten for næringslivet i regionen til å ta del i flere av oppgavene offshore, mener Hansen. Tross skuffelsen er han optimistisk, og tror ikke arbeidet har vært forgjeves.
- Miljøene på Helgeland har fått prøvd å samle seg om et større prosjekt, og neste gang vil vi stå bedre rustet, sier Eirik F. Hansen.

NYTT MANDAG 27. JANUAR: Får møte Statoil. Les her.

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap)
Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap).

Tags