Behandler ny transportplan for Longyearbyen

Longyearbyen i vinterlys. I morgen, 21. februar, behandler Longyearbyen lokalstyre nye anbefalinger for bærekraftig transport og logistikk på Svalbard. (Arkivbilde hentet fra strategidokumentet Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard).

Onsdag behandler Longyearbyen lokalstyre nye anbefalinger for transport og logistikk på Svalbard. Næringssjef Lennarth Kvernmo trekker fram viktigheten av arbeidet for befolkningen og næringslivet; for bolyst og verdiskaping på øygruppa.

Næringssjef Lennarth Kvernmo i Longyearbyen lokalstyre
Næringssjef Lennarth Kvernmo i Longyearbyen lokalstyre. (Foto: Kristoffer Klem Bergesen).

English version.

– Longyearbyen lokalstyre besluttet vinteren 2022 å kartlegge hvilke utfordringer og behov vi har i transportsystemet på Svalbard, som påvirker befolkningen og næringslivet her med tanke på både bolyst og verdiskaping.

Det forteller næringssjef Lennarth Kvernmo i Longyearbyen lokalstyre til High North News. 

– Vi ville få fram hvilke anbefalinger til forbedringstiltak som kan relateres til transportutvikling, legger Kvernmo til. 

På oppdrag fra lokalstyret har Transportøkonomisk institutt utredet disse spørsmålene og lagt fram flere anbefalinger. Prosjektrapporten fra instituttet danner kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene til administrasjonssjefen i Longyearbyen – som blir behandlet i lokalstyret denne uken. 

Overordnet mål med arbeidet:

Utvikle bærekraftige transport og logistikkstikksystemer og tjenester for Longyearbyen som oppleves bærekraftig, rasjonelt og effektivt av kunder og leverandører i transportsystemene innenfor svalbardpolitiske rammer.

Kilde: Longyearbyen lokalstyre.

Lokale tiltak

I et dokument fra lokalstyret anmoder administrasjonssjefen i Longyearbyen at prosjektets hovedmål videreføres. Det pekes videre på en rekke anbefalinger og deriblant følgende lokale tiltak: 

  • Elektrifisering av vegtrafikken og lavutslippsdrivstoff for vegtrafikk
  • Delmobilitet og kollektivtransport.
  • Sjøfart
  • Reiseliv (tilrettelegge for bærekraftig reiselivsstrategi)

Administrasjonssjefen viser også til nasjonale tiltak, som omhandler utvikling av verdikjeder, lavutslipp i skipsfart og luftfart, samarbeid og elektrisk luftfart. 

– De lokale tiltakene omhandler i stor grad landbasert transport innenfor vårt forvaltningsområde, inkludert havnefront i Longyearbyen, elektrifisering av veitrafikk, kollektivtransport. Innenfor sjøfart kan tiltakene være relatert til at vi får i gang prosjekter som bidrar til bærekraftig infrastruktur; som elektriske ladestasjoner for båter eller hydrogenfyllesatsjoner for lokal sjøfart, forklarer Kvernmo og legger til: 

– Kunnskapsgrunnlaget trekker også fram at man bør legge til rette for bærekraftig reiseliv. Den største næringen på Svalbard er for øyeblikket reiselivet og de har veldig mange besøkende. Samhandling med reiselivsnæringen, for å se på tiltak for å gjøre den mer bærekraftig, er ansett som et prioritert område som administrasjonssjefen anbefaler.

Fra Longyearbyen
Fra Longyearbyen. (Foto: Lennarth Kvernmo).

Klimautslipp, bolyst og næringsutvikling

Kvernmo presiserer at det finnes noen svalbardpolitiske rammer som også må hensyntas i forbindelse med transportutvikling. Det jobbes for tiden med en ny Svalbardmelding som vil legge føringer for politikken på øygruppa, og som kan ha mye å si for den videre utviklingen. 

– Dette kompliserer arbeidet ytterligere. Samtidig er det flere tiltak i rapporten som det er mulig å jobbe med, og som kan løses ganske raskt. Et eksempel er innenfor landbasert transport. Her vet vi at mange av kundene; innbyggere og næringslivet er opptatt av elektrifiserte ladestasjoner for elbiler. Andre slike tiltak er innenfor kollektivløsninger, forklarer han. 

– Innen sjø- og landtransport pekes det på å redusere klimautslipp. Samtidig må vi også ha både kontinuitet og et prisbilde som gjør det mulig å understøtte bolyst og næringsutvikling, presiserer han. 

Det er viktig at vi retter oss mot nasjonale myndigheter om hva vi tror og mener er Longyearbyens behov. 
Næringssjef Lennarth Kvernmo i Longyearbyen lokalstyre.

Nasjonale tiltak

Administrasjonssjefen legger som nevnt også fram flere nasjonale tiltak. Her er det imidlertid mye som ligger utenfor lokalstyrets kontroll og hos nasjonale myndigheter, sier næringssjefen.

– Samtidig er politisk pådriv et overordnet mål i forhold til transportutvikling, for eksempel i forbindelse med at Svalbardmeldingen og Nasjonal transportplan (NTP) utvikles. Det er viktig at vi retter oss mot nasjonale myndigheter som jobber med disse planene om hva vi tror og mener er Longyearbyens behov. 

– Longyearbyen lokalstyre er satt til å drive et demokrati overfor 2600 innbyggere og 350 bedrifter, og disse er opptatt av at transportsystemet skal være velfungerende, avslutter Kvernmo. 

Les også

Nøkkelord