Fiskeriministeren bestrider rettskjennelse: Begjærer nytt rettsmøte i Hav Line-saken

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (innfelt) vil ikke la Hav Lines slaktebåt Norwegian Gannet seile til Hirtshals i Danmark med produksjonsfisk (skadet/såret fisk) av hensyn til omdømmet til norsk laks. Nå har NFD endret forskriften før striden er avgjort. (Foto: Hav Line og NFD).
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (innfelt) vil ikke la Hav Lines slaktebåt Norwegian Gannet seile til Hirtshals i Danmark med produksjonsfisk (skadet/såret fisk) av hensyn til omdømmet til norsk laks. Departementet bestrider Bergen tingretts kjennelse.(Foto: Hav Line og NFD).

Fiskeriminister Harald T. Nesvik aksepterer ikke tingrettens kjennelse i Hav Line/Norwegian Gannet-saken. - Omdømmet er for viktig, sier Nesvik.

I januar besluttet Bergen tingrett i en midlertidig forføyning mot Nærings- og fiskeridepartementet  (NFD) at departementet ikke hadde rett til å nekte slaktebåten Norwegian Gannet å ta med såkalt produksjonsfisk til Hirtshals.

Nå begjærer Nærings- og fiskeridepartementet nytt rettsmøte i saken. Ifølge kommunikasjonssjef Martine Røiseland i NFD innebærer det at departementet ber om en muntlig forhandling i saken, i samme rettsinstans, og at retten kan opprettholde, endre eller oppheve sin første beslutning.

Overprøvde Mattilsynet

Mattilsynet hadde tidligere gitt rederiet Hav Line dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens paragraf 17, der det heter at såkalt produksjonsfisk (fisk med sår og skader), skal leveres og håndteres i Norge, en tillatelse NFD senere overprøvde.

Retten mente departementet tolket loven feil, og at Hav Line har rett til å frakte produksjonsfisk til Danmark.

- Viktig for omdømmet

- Vi ble overrasket over at saken ble avgjort uten at departementet fikk legge frem sin side av saken. Vi er svært opptatt av at kvaliteten på sjømaten er høy, og at vi opprettholder det gode omdømmet som norsk fisk har i utlandet.

Vi fastholder at denne forskriften stiller krav til at produksjonsfisk må sorteres i Norge, og bestrider derfor tingrettens kjennelse, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding i dag.

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge Kvalitetsforskriften må slik sorteres og feilrettes før den fraktes ut fra Norge. Forskriften skal bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet.

Behandler klagene

Bakgrunnen for saken er at Nærings- og fiskeridepartementet den 3. desember fattet vedtak om at Hav Lines slaktebåt Norwegian Gannet er bundet av kravet om innenlands sortering og feilretting av fisk. Vedtaket er i henhold til fiskekvalitetsforskriftens paragraf 17.

Hav Line ba om dispensasjon, men departementet avslo selskapets søknad. Hav Line begjærte deretter midlertidig forføyning mot departementet, og fikk medhold i tingretten. 

Disse behandles nå på vanlig måte etter forvaltningsloven, heter det i pressemeldingen fra NFD.

Les også "Nytt slakteskip kan erstatte laksetrailerne"

 

Nøkkelord