Den amerikanske hæren med storøvelse i Alaska

Fort Wainwright, Alaska
Fort Wainwright ligger i utkanten av Fairbanks og er hjemmebasen for USAs hærgarnison samt enheter innenfor USARAK, United States Army Alaska. (Foto: Stabssersjant Sean Callahan / USARAK).

Hæren i Alaska har offentliggjort planer om en storøvelse under kalde værforhold som skal fokusere på storskala kampoperasjoner. Den omfatter trening og utvikling av prosedyrer for styrkeoperasjoner i arktiske omgivelser.

Øvelsen JPMRC (Joint Pacific Multinational Readiness Center) 22-02 beskrives som en omfattende hærøvelse og et arrangement under kalde værforhold som fokuserer på storskala kampoperasjoner.

Øvelsen starter 9. mars og varer til og med 24. mars. Den har fokus på øvelser, taktikk og utvikling av prosedyrer for mobile styrkeoperasjoner i arktiske omgivelser.

– Denne øvelsen viser effektiviteten av vår arktiske trening og evne til å møte motstanderen nært på i et arktisk miljø, sier kommanderende general for Hæren i Alaska [US Army Alaska, journ.anm.], generalmajor Brian Eifler, i en pressemelding.

– Våre soldater er trent til å utplasseres på kort varsel og operere effektiv midt på vinteren i Alaska.

Operasjoner i kaldt vær

Øvelsen er designet for å etterprøve evnen til å raskt kunne utplassere en styrke på størrelse med en brigade.

Mer spesifikt vil øvelsen validere en bestemt mobil kampgruppes beredskap og evner under kaldt vær, samt egenskapene til eksisterende utstyr under kalde værforhold. Deretter vil det gis tilbakemeldinger om eksisterende utstyr til Hæren i Alaska.

Den aktuelle brigadegruppen, 1st Stryker Brigade Combat Team, har base i Fort Wainwright, Alaska og beskrives som hærens nordligste kampgruppe, et såkalt "Arctic Stryker Brigade Combat Team". 

Øvelsen vil følgelig teste prosessene for utplassering av enhetene som er involvert i øvelsen, samt støttefunksjonene og deres kollektive evne til å raskt forberede og gjennomføre utplassering av styrker under operasjoner i ekstrem kulde.

Arktisk strategi

Den amerikanske hæren iverksetter for tiden sin nye arktiske strategi, som blant annet omfatter å se etter muligheter for å forbedre evner og kapasiteter under kalde og arktiske værforhold.

Som High North News tidligere har omtalt, legger den nye strategien vekt på at endringer i de geopolitiske omgivelsene, handlingene fra stormaktsrivaler, samt fysiske endringer i miljøet krever at hæren re-fokuserer og analyserer mulighetene for å gjenoppbygge sine arktiske kapasiteter.

Den arktiske strategien er blant annet utformet for å skape en styrke som raskt kan reise og sende ut styrker på flere arenaer over hele verden. Videre skal den være tilstrekkelig utstyrt og vedlikeholdt til å kjempe i ekstrem kulde, i fjell og under krevende forhold i lange perioder, uttalte tidligere sjef for Hæren i Alaska, generalmajor Pete Andrysiak, under en pressebrief.

I et intervju med High North News sa Andrysiak, som nå er visekommanderende general for den amerikanske hæren i Europa og Afrika, at den arktiske strategien «beveger seg og gjør fremskritt».

Første i sitt slag

– Det er flere nasjonale treningssentre i USA hvor enheter trener for å kjempe mot motstanderens styrker. Nå bringer vi disse kapasitetene til Alaska. Og i vinter, i mars, skal de gjennomføre et lignende treningssenter i Alaska hvor de fortsetter å bygge ferdigheter i kulde, sa generalmajor Andrysiak til High North News.

JPMRC-senteret vil således være et slikt rotasjons-treningssenter som for første gang gjennomføres i Alaska. Tidligere har styrkene i Alaska vært nødt til å øve ved andre treningssentre lenger sør i USA.

Arctic Edge

Samtidig forbereder kommandoen i Alaska, en underliggende kommando innenfor Den nordlige kommandoen, seg på øvelsen Arctic Edge 2022. Øvelsen, som finner sted annethvert år, skal begynne 28. februar og slutter 17. mars. Det er den største fellesøvelsen som er planlagt i Alaska i år.

I en pressemelding sier USAs nordlige kommando at øvelsen er knyttet til andre tjeneste-spesifikke øvelser, som JPMRC, som vil foregå samtidig eller i etterkant av Arctic Edge.

– Arktiske operasjoner og øvelser som Arctic Edge viser de kapasitetene som brukes for å forsvare vårt hjemland og våre interesser, sier det amerikanske luftforsvarets generalløytnant Krumm, som er sjef for Alaskan North American Aerospace Defence Command Region, North American Aerospace Defense Command og Alaskan Command.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Also read

Nøkkelord