Anker klimadommen til Høyesterett

Greenpeace Norway and YFE Norway appeals the verdict from Oslo District Court. (Photo: YFE Norway)
Greenpeace og Natur og Ungdom kunngjorde mandag at de vil anke dommen fra Oslo tingrett der Staten ble frifunnet i forbindelse med søksmålet om 23. konsesjonsrunde.


Greenpeace og Natur og Ungdom kunngjorde mandag at de vil anke dommen fra Oslo tingrett der Staten ble frifunnet i forbindelse med søksmålet om 23. konsesjonsrunde.

– Det er krystallklart at staten bryter Grunnloven og vår rett til et sunt miljø ved å tildele nye oljefelt. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer framtida vår. Derfor anker vi, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Søksmålet gjelder brudd på Grunnlovens miljøparagraf § 112 over tildeling av ti nye oljelisenser i et nytt område i Barentshavet. Da lisensene ble tildelt, var det første gang på 20 år at staten åpnet så store nye områder for oljevirksomhet i Arktis. Organisasjonene mener at klimatrusselen er så alvorlig at det haster å få stanset de omstridte oljelisensene. Derfor anker de direkte til Høyesterett.

- Staten tar til etterretning at saksøkerne har valgt å anke dommen fra Oslo tingrett. Vi har ennå ikke mottatt ankeerklæringen, og kan derfor ikke kommentere den nærmere, men vil på vanlig måte studere den grundig når den kommer, og deretter inngi vårt anketilsvar til retten, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.Etterslekters miljørettigheter

Advokat Cathrine Hambro ved Wahl-Larsen Advokatfirma representerer miljøorganisasjonene sammen med Emanuel Feinberg ved advokatfirmaet Glittertind.


– Formålet med § 112 er å ivareta innbyggernes og etterslektens miljørettigheter. Dersom utslipp fra norskprodusert olje rammer disse rettighetene, er det brudd på § 112 uavhengig av hvor den forbrennes, sier Hambro.

522 000 mennesker fra hele verden har så langt skrevet under på et opprop som støtter søksmålet. I tillegg til Natur og Ungdom og Greenpeace, er Besteforeldrenes klimaaksjon partshjelp i søksmålet.
 
– Det vil være fornuftig å slutte å pumpe opp den dyreste oljen først og arktisk olje er den dyreste i verden. Norge har en kjempemulighet til å dytte verden i en mer fornybar fremtid, men i stedet åpner vi for mer oljeleting i et sårbart økosystem. Slik kan vi ikke fortsette om vi skal unngå farlige klimaendringer, sier Gaute Eiterjord, i en pressemelding.

Klimasøksmålet: Folkets bevissthet kan felle staten
Leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge mener miljøvernorganisasjonene vant en viktig delseier i januar da Oslo tingrett anerkjente at § 112 er en reell rettighetsparagraf. (Foto: Natur og ungdom)
Leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge mener miljøvernorganisasjonene vant en viktig delseier i januar da Oslo tingrett anerkjente at § 112 er en reell rettighetsparagraf. (Foto: Natur og ungdom)FAKTA OM KLIMASØKSMÅLET: 

  • Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten 18. oktober 2016 for oljeboring i Barentshavet
  • Rettssaken gikk i Oslo tingrett fra 13. til 24. november 2017.
  • Staten representeres av regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad.
  • Dette var første gang Grunnlovens paragraf 112 ble prøvd for retten.
  • Miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.
  • Saksøkerne mener også at tildelingen av lisenser i Barentshavet er i strid med Parisavtalen.
  • Naturvernorganisasjonene tapte første runde i retten, men anker. 

(Kilde: Greenpeace i Norge)

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: