Amerikanske toppolitikere vil ha egen ambassadør for Arktis

Kongressmennene Don Young (Republikaner, t.v.) og Dean Phillips (Demokrat) har fremmet hvert sitt forslag om at USA skal opprette en ambassadør for Arktis. Begge forslagene har blitt videresendt til utenrikskomiteen i Representantenes hus i USA.

Flere kongressmenn har nylig kommet med forslag om å etablere en amerikansk Arktis-ambassadør som et forsøk på å styrke amerikansk diplomati i regionen.

– USA er en arktisk stat på grunn av Alaska, og det er viktigere enn noensinne at USA står i en god posisjon til å opprettholde sikkerhet og stabilitet i regionen. Dette begynner med sterkt lederskap, og det er årsaken til at vi trenger en Arktis-ambassadør.

Ordene kom i en fersk pressemelding fra kongressmannen Don Young (Republikaner), som sammen med Rick Larsen (Demokrat), Brian Mast (Republikaner) og Markwayne Mullin (Republikaner) kom med et forslag til Representantenes hus om å etablere en permanent post som amerikansk Arktis-ambassadør [Ambassador-at-large for Arctic Affairs].

Representanten Dean Phillips (Demokrat) kom nylig også med et eget lovforslag om amerikansk diplomati i Arktis, lovgivning som også etablerer en stilling som amerikansk Arktis-ambassadør dersom den blir vedtatt. Fokuset skal være på å jobbe med partnerland for å opprettholde fred og stabilitet, samtidig som man fremmer bærekraftig utvikling, jobber med å redusere karbonutslipp og styrker motstandsdyktigheten i Arktis. Lovforslaget fra Phillips vil også føre til utarbeidelse av en offisiell amerikansk sikkerhetspolitikk for Arktis som skal styrke amerikansk diplomati og blant annet styrke motstandsevnen [i Arktis] for å bekjempe klimaendringer og økt militarisering.

Flere tidligere forsøk

Det har de siste tiårene vært flere forsøk på å få vedtatt forslag som ville føre til etableringen av en egen ambassadør for Arktis, men forslagene har aldri kommet lenger enn å bli henvist til rett komité.

Kort fortalt må et forslag, hvis det blir fremmet av komiteen, vedtas med simpelt flertall i Representantenes hus. Dersom det blir vedtatt, sendes det over til Senatet, hvor forslaget oversendes til ytterligere en komite. Dersom komiteen fremmer forslaget, må det vedtas med simpelt flertall i Senatet. Deretter skal det vurderes og eventuelt godkjennes av presidenten.

Formalisere diplomatisk fokus

Congressman Don Young (R) was re-elected in 2020 to serve his 25th term as Alaska’s only Representative to the United States House of Representatives.
Kongressmann Don Young (Republikaner) ble gjenvalgt i 2020 for sin 25. periode som Alaskas eneste representant i Representantenes hus i USA. Young er også en av lederne i kongressens arbeidsgruppe om Arktis.

– Arktis forandrer seg, og hvis vi skal være garantert suksess i området må vi planlegge det amerikanske diplomatiet for det som for et hvilket som helst land. Dersom vi ikke har en offisiell representant på høyt nivå som har Arktis som sin hovedoppgave, risikerer USA å bli hengende etter, sa Don Young.

– Dette er avgjørende viktig ettersom Russland nå har overtatt presidentskapet i Arktisk råd. Nå trenger USA mer enn noen gang å formalisere sitt nye diplomatiske fokus på Arktis for å engasjere seg på samme måte som våre motstandere, inkludert Russland og Kina, som kjemper for å oppnå fremtidige strategiske fordeler i et Arktis som er i endring.

Rick Larsen (D), som også er en av lederne for kongressens arbeidsgruppe for Arktis, sa at det å etablere en stilling på ambassadørnivå «er et signal om USAs vilje til å forplikte seg til internasjonalt samarbeid om politikken i Arktis.»

Amerikansk representant i Arktisk råd

Ifølge Youngs pressemelding vil en slik ambassadørs plikter omfatte det å representere USA i Arktisk råd og fungere som leder neste gang USA har formannskapet.

I motsetning til andre arktiske stater har USA ikke representant på ambassadørnivå i Arktisk råd.

I 2014 utnevnte daværende president Barack Obama tidligere kystvaktkommandant Robert Papp som spesialrådgiver for Arktis. Papp representerte imidlertid ikke USA i Arktisk råd. Stillingen ble avsluttet i 2017.

I 2020 utnevnte det amerikanske utenriksdepartementet tjenestemannen James DeHart til amerikansk koordinator for Arktis. DeHart leder for tiden utenriksdepartementets innsats i arktiske spørsmål, men han representerer heller ikke USA i Arktisk råd. Ansvaret for Arktisk råd ligger hos UD-tjenestekvinnen Meredith Rubin, som er USAs såkalte Senior Arctic Official/SAO [øverste embetsperson i arktiske spørsmål].

Also read

USAs fokus på Arktis fortsetter

Andreas Østhagen, researcher Arctic Affairs and Security Policy, Fridtjof Nansen Institute
Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Det har det siste tiåret vært en pågående debatt i Washington D.C. med tanke på status for den amerikanske SAOen i Arktisk råd, sier seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt Andreas Østhagen til High North News.

– Utenriksdepartementet har blitt kritisert i mange år for å ikke ha prioritert Arktis nok, noe som vises blant annet i at landet ikke har hevet status på sin representasjon i Arktisk råd til å være på ambassadørnivå, noe de andre arktiske statene har gjort.

Østhagen sier forslagene om å etablere en Arktisk-ambassadør kan ha sammenheng med erkjennelsen av at USA trenger å spille en langt mer aktiv rolle i Arktis og har ansvar også der.

Etablering av en amerikansk Arktisk-ambassadør ville rett og slett bety at utenriksdepartementet anser den stillingen for å være viktigere enn før, legger han til.

Imidlertid påpeker forskeren at det har vært økt fokus på Arktis fra amerikansk hold de senere årene, særlig i løpet av andre halvdel av Trumps presidentperiode. Han legger til at Biden-administrasjonen i tillegg til å rette mer oppmerksomhet mot klima og samarbeid også fortsetter langs samme spor med tanke på militær aktivitet og en tøff holdning overfor Russland og Kina.

– Jeg tviler på at den økte oppmerksomheten i DC drives av innenrikspolitiske bekymringer i området. Det handler heller om pågående stormaktsrivaliseringer, avslutter han.

Also read

Denne aritikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord