50 millioner til omstilling og utvikling på Svalbard

Nå får Svalbard penger til omstilling. I tillegg er svalbardmeldingen framskyndet og kommer til våren. (Foto: Balou46/Wikimedia)
Ett av hovedmålene i norsk Svalbardpolitikk er å opprettholde det norske samfunnet på øygruppa. Regjeringa foreslår nå å bevilge 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen.


Ett av hovedmålene i norsk Svalbardpolitikk er å opprettholde det norske samfunnet på øygruppa. Regjeringa foreslår å bevilge 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen.

Regjeringen vil styrke arbeidet med innovasjon og utvikling på Svalbard med 23 millioner kroner, finansiert over budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet. Nå framskyndes også svalbardmeldingen. 

- Vi vil ha en egen næring- og innovasjonsstrategi for 
Svalbard, og gi Innovasjon Norge en rolle i omstillingen av Longyearbyen. Dette skal legge grunnlaget for ny næringsaktivitet både på kort og lengre sikt. Regjeringen vil hjelpe Svalbard med å løse en vanskelig situasjon, sier næringsminister Monica Mæland.

Fleire arbeidsplasser i bygg og anlegg

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har gjennom mange år gitt stabile og helårige arbeidsplasser på Svalbard. En vesentlig reduksjon i kullprisen de siste årene har ført selskapet inn i en krevende situasjon, og de har allerede gjennomført nedbemanninger.

 - Bevilgningen skal blant anna legge til rette for økt etterspørsel etter arbeidskraft i anleggs- og byggebransjen i Longyearbyen. Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre på 22 millionar kroner til vedlikehold og utbedring av infrastruktur, skal hjelpe til dette, seier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

 

Viktig med lokal forankring

- Det er viktig at arbeidet med omstilling og næringsutvikling i Longyearbyen fortsetter. For å sikre en lokal forankring av dette arbeidet foreslår vi 4,5 millioner kroner til Longyearbyen lokalstyre og 0,5 millioner kroner til Svalbard Næringsforening, sier Anundsen.

 

Kommer med Svalbardmelding til våren

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med en ny stortingsmelding om Svalbard. Dette arbeidet blir framskyndet slik at den kan legges fram for Stortinget våren 2016.
Næringsminister Monica Mæland (H), vil at staten skal overta alle de private aksjene i Store Norske. Men overtakelsen vil ikke skje uten motstand.
Næringsminister Monica Mæland (H), ønsker å legge grunnlaget for ny næringsaktivitet på Svalbard.

Tags