Vil spre Barents-nyheter på kinesisk

Thomas Nilsen is Editor-in-Chief of the Independent Barents Observer, which now received project funding through the municipality-owned company Sør-Varanger Utvikling Ltd. (Photo: Atle Staalesen)
Nettavisen The Independent Barents Observer snuser på mulighetene for å spre nyheter til det kinesiske markedet. Planene støttes av Sør-Varanger utvikling AS (SVU).


Nettavisen The Independent Barents Observer snuser på mulighetene for å spre nyheter til det kinesiske markedet. Planene støttes av Sør-Varanger utvikling AS (SVU). 

Avisens planlagte forprosjekt, med varighet fra 1.mars i år til 28.februar neste år, tildeles inntil 210.000 kroner i støtte. Det melder SVU i en pressemelding på formiddagen i dag.

Økende interesse for nord

– I en tid med raskt økende internasjonal interesse for nordområdene og Arktis skal det utredes muligheten for å starte nyhetsformidling på kinesisk. I takt med at Kirkenes og Sør-Varanger styrker sitt samarbeid med kinesiske aktører, skal det ses nærmere på muligheten for å opprette en kinesisk-språklig seksjon på Barents Observer, og vurdere grunnlaget for å produsere lokale saker for et internasjonalt, deriblant kinesisk, marked, heter det i prosjektsøknaden fra The Independent Barents Observer.

Atle Staalesen, The Independent Barents Observer.
Atle Staalesen, The Independent Barents Observer.

- Det koker ned til å kartlegge og utrede og se på mulighetene, sier nettavisens direktør Atle Staalesen da HNN slår på tråden.

- Vi har i mange år publisert på engelsk og russisk fordi det har vært de relevante språkene for å nå ut til leserne våre. Nå er vi litt nysgjerrige på om det kanskje - og etterhvert - har blitt så mange interesserte i Øst-Asia også at det kanskje kan være interessant å publisere på kinesisk også. Det er det vi ønsker å finne ut av, sier han.


Vil styrke redaksjonen

Et av målene til avisen er å utrede mulighetene for potensielt å kunne opprette to nye arbeidsplasser innenfor satsingsområdet «nye næringer».

Prosjektet skal blant annet bidra til å kartlegge aktuelle markedsaktører og samarbeidspartnere. Håpet er at nyhetsformidling – også på kinesisk - skal styrke avisen som en Kirkenes-basert, internasjonal nyhetsformidler og kompetansebedrift.

Det var høsten 2015 at Thomas Nilsen (tidligere redaktør i BO) forlot sin tidligere arbeidsgiver Barentssekretariatet, og lanserte den nye og uavhengige avisen The Independent Barents Observer sammen med kollega Atle Staalesen.

Den nye avisen, som offisielt ble stiftet i oktober 2015, er organisert som et aksjeselskap. Den eies av journalistene – redaktør Thomas Nilsen og Staalesen, som også er direktør.

- Nå har dere vært en selvstendig avis i snart to og et halvt år. Hvordan går det med dere?

- Vi bygger sten for sten, og det er kanskje ikke alt som går så raskt som vi ønsker. Men det går bra, det føles riktig – og vi er fornøyd, sier Staalesen.

Det er Sør-Varanger kommune som eier selskapet som nå gir økonomisk støtte til den uavhengige avisen.

Hovedoppgaven til Sør-Varanger utvikling AS er omstilling, og selskapets ambisjon er å fungere som en spydspiss for kommunen - og bidra til å sette dagsorden for utvikling av Sør-Varanger og Barentsregionen.

Tags