Vil investere for milliarder i det russiske Arktis

Dette kartet viser Russlands lange arktiske kystlinje, og den nordlige sjøruten, Nordøst- og Nordvestpassasjen. (Illustrasjon: Susie Harder/Arctic Council/Arctic marine shipping assessment/Wikimedia commons)
I årene som kommer skal Russland investere for milliarder av rubler i nordområdene. Den arktiske delen av landet står for over 20 prosent av eksporten, og over 15 prosent av nasjonens bruttonasjonalprodukt (BNP).


I årene som kommer skal Russland investere for milliarder av rubler i nordområdene. Den arktiske delen av landet står for over 20 prosent av eksporten, og over 15 prosent av nasjonens bruttonasjonalprodukt (BNP).

Click here for English version.

- Russlands fremtid er uløselig knyttet til Arktis, sier landets ambassadør til Norge, Teimuraz O. Ramishvili.

Når High North News møter ham ved den russiske ambassaden i Oslo forteller han at Russland planlegger å gjennomføre mer enn 140 prosjekter, verdt flere milliarder russiske rubler, i det russiske Arktis.

Mesteparten av investeringene vil komme fra private investorer, og pengene skal brukes både til å utvikle olje- og gassprosjekter, kull- og malmforekomster, Nordøstpassasjen og transportløsninger som skal forbedre infrastrukturen.


- Samarbeidspartnere er velkommen

Det å kunne benytte den nordlige sjøruten - både som en nasjonal transportrute for Russland i Arktis, og som en transittrute mellom Europa og Asia – er viktig for utviklingen i Arktis, mener de russiske myndighetene.

- Internasjonale samarbeidspartnere er velkommen til å bli med på alle disse prosjektene som planlegges å utføres i den russiske delen av Arktis, sier ambassadør Ramishvili.

Forholdet Norge-Russland har, både politisk og diplomatisk, vært kjølig siden Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. Norge har sluttet opp om og forlenget alle sanksjonene som EU har innført, og det har også fått følger for det økonomiske samarbeidet.

Ifølge Russlands ambassade har den norske eksporten til Russland gått ned med nesten 75 prosent i perioden 2013-2016, regnet i norske kroner. I 2013 var eksportverdien på 8,5 milliarder kroner. Tre år senere, i 2016, hadde den gått ned til 2,1 milliarder norske kroner.

– Norsk handel med Russland skades mer enn nødvendig, sier styrelederen i Norsk-russisk handelskammer.

The new Russian Ambassador to Norway Teimuraz Otarovich Ramishvili, photographed at the Embassy of the Russian Federation in Norway, Oslo. (Photo: Hege Eilertsen)
Russlands ambassadør til Norge Teimuraz O. Ramishvili. (Foto: Hege Eilertsen)

Usikker på realiseringspotensialet

I dette intervjuet, som High North News publiserte for halvannen uke siden, sier den russiske ambassadøren at landet gjerne kan tenke seg et samarbeid med Norge for å bygge en rekke nye fiskefartøy. Dette fordi det i Russland, i årene som kommer, vil være et stort behov for å fornye landets fiskeriflåte:

– På dette området har Norge nok ekspertise og profesjonalitet, sier han.

Ambassadør Ramishvili frykter imidlertid at et samarbeid på dette området i verste fall ikke blir noe av, og at det kan føye seg inn i rekken av tapte muligheter som en følge av sanksjoner og at det «økonomiske forholdet ikke har vært veldig optimistisk de siste årene».

I det samme intervjuet sier ambassadøren at Russland per i dag «ikke ser konstruktive tegn eller signaler i det forholdet til Norge», og at Russland tidvis oppfatter det internasjonale samarbeidsklimaet i Arktis som mer positivt enn det nåværende bilaterale forholdet til Norge.

Da High North News intervjuet fiskeriminister Per Sandberg før helgen, uttalte han at han er forholdsvis optimistisk med tanke på framtidig handel med Russland.
Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: