Verdenskjent klimaforsker truer Erna Solberg med søksmål

Det at flere forslag om forbud mot olje- og gassboring i Arktis ligger på EU-parlamentets bord, uten at "Arktis" er klart definert - det er alarmerende, mener Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant i Ap. (Illustrasjon: Rød tråd reklamebyrå)
Tidligere NASA-sjef og professor James Hansen har i forkant av klimakonferansen i Oslo, sendt et personlig brev til statsminister Erna Solberg, hvor han ber om stopp i oljeboring utenfor Nord-Norge.


Tidligere NASA-sjef og professor James Hansen har i forkant av klimakonferansen i Oslo, sendt et personlig brev til statsminister Erna Solberg, hvor han ber om stopp i oljeboring utenfor Nord-Norge.

 
«Hvis avgjørelsen om å gi grønt lys til videre oljeutvinning i Barentshavet blir satt i verk, gir den oljeselskaper tilgang til enorme reserver av olje og gass – i de økosystemene som er mest sårbare for klimaendringer», skriver Hansen. 

Videre i brevet er han klar på at oljeboring i Arktis vil gjøre Norge sterkt delaktig i den største urettferdigheten som noen gang er blitt begått mellom generasjonene.
Tidligere NASA-sjef og professor James Hansen har i forkant av klimakonferansen i Oslo, sendt et personlig brev til statsminister Erna Solberg, hvor han ber om stopp i oljeboring utenfor Nord-Norge.
Tidligere NASA-sjef og professor James Hansen har i forkant av klimakonferansen i Oslo, sendt et personlig brev til statsminister Erna Solberg, hvor han ber om stopp i oljeboring utenfor Nord-Norge. (Foto: NASA)
Lovstridig
 
I brevet kommer det fram at Hansen mener oljeutvinning i Barentshavet er i strid med grunnloven. Og at det Norge velger å gjøre i Arktis kan ha en massiv effekt, på både godt og vondt.
 
Ifølge Grunnlovens § 112 har staten plikt til å iverksette tiltak som sikrer borgernes rett til et trygt klima, også for våre etterkommere.
 
«Forskning viser at vi må la disse ressursene ligge - eller etterlate våre barn og barnebarn en dyster fremtid på en planet som vil bli mindre og mindre beboelig og umulig å styre.», skriver Hansen.
 
Han mener å gå videre med den 23. konsesjonsrunden vil plassere Norge i gruppen av verdens mest nådeløse bidragsytere når det kommer til å tviholde på den gamle tankegangen om fossilt brensel.
 
Søksmål

Professoren skriver at han i løpet av sin tid i Norge, som han for øvrig gleder seg over å besøke, kommer til å møte nordmenn, organisasjoner og advokater, som planlegger et søksmål for å stoppe denne tankeløse ignoreringen av unge menneskers rettigheter.

Han oppfordrer med bakgrunn i brevet at statsminister Erna Solberg og regjeringen revurderer grunnlaget for den politiske olje-kursen. Og oppfordrer Solberg til å oppheve den 23.kosesjonsrunden.
 
«Å la Norges andel av disse ressursene forbli urørt, er en lederskapshandling som vil runge verden over og gå inn i historiebøkene.», skriver Hansen.
 
 Les brevet til Erna Solberg i sin helhet  her

Fakta om søksmål mot den norske stat

En rekke norske miljøorganisasjoner har gått sammen om å kreve at regjeringen avlyser 23. konsesjonsrunde, som i hovedsak består av leteblokker som ligger nord for polarsirkelen.

Miljøorganisasjonene truer med å saksøke den norske stat hvis konsesjonene gis.

Ideen bak det varslede søksmålet er at oljeboringen i Arktis er i strid med Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.

Grunnlovens paragraf 112 sier at enhver «har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Kilde: NTB/Aftenposten
Oljebransjen ser lyst på framtiden i Barentshavet, og har tro på at oljeprisene vil stige. De mener aktivitet en og interessen i nord er stor og at ringvirkningene i landsdelen vil bli formidable på sikt.
Oljebransjen ser lyst på framtiden i Barentshavet, og har tro på at oljeprisene vil stige. De mener aktivitet en og interessen i nord er stor og at ringvirkningene i landsdelen vil bli formidable på sikt.

Tags