Verdens nordligste solcellepark er nå i drift

Heidi Theresa Ose
Heidi Theresa Ose er daglig leder i Store Norske Energi på Svalbard. (Foto: Store Norske)

Energiomstillingen fra fossil til fornybar energi er i full gang på Isfjord radio på Svalbard. – Målet på sikt er å nærme oss en hundre prosent fornybar løsning, sier Heidi Theresa Ose, daglig leder i Store norske energi.

– Vi er godt i gang med etableringen av Isfjord radio som pilot for utslippsfrie hybride energianlegg for off-grid samfunn i Arktis. Målet på sikt er å nærme oss en hundre prosent fornybar løsning, sier Heidi Theresa Ose, daglig leder i Store Norske Energi, i en pressemelding.

Isfjord radio ble bygget som en radiostasjon i 1933, opprinnelig som en kommunikasjonslenke mellom Svalbard og fastlandet. I dag er det en reiselivsdestinasjon som fortsatt har viktige tekniske funksjoner for kommunikasjon, forskning og undervisning. Stasjonen ligger avsides til på Kapp Linné ved utløpet av Isfjorden, 50 kilometer i luftlinje fra Longyearbyen.

I år har det blitt etablert solcelleanlegg på tak og på bakken. Den bakkemonterte solcelleparken, som på 78 grader nord kan skilte med å være verdens nordligste, vil sammen med energilagrene totalt sett bidra til at CO2-utslippene på Isfjord radio reduseres med 70 prosent. Før energiomstillingen begynte, ble det brukt nærmere 200 000 liter diesel ved Isfjord radio årlig.

Krevende forhold

– Arbeidet på Isfjord radio har vært krevende. Fundamentene måtte støpes i permafrost, og arbeidet har ellers blitt utført under utfordrende arktiske forhold med snødrift, vind-, snø- og isbelastning. I tillegg skulle dette gjennomføres med færrest mulig forstyrrelser for dyrelivet og turisme, sier Ose.

Det betydde blant annet at alle støyende arbeider, som boring, måtte være fullført innen 15. mai på grunn av nærheten til fuglereservatet på Kapp Linné.

Solcellepark Isfjord radio
Isfjord radio ble bygget som en radiostasjon i 1933, opprinnelig som en kommunikasjonslenke mellom Svalbard og fastlandet. (Foto: Store norske energi)

– Vi kan trygt si at omstillingen av Isfjord radio har betydelig styrket vår kompetanse på utvikling av energisystemer i Arktis, sier daglig leder.

Isfjord radio er et såkalt "off grid"-anlegg og er derfor helt avhengig av egen lokal energiproduksjon og -distribusjon.

– Isfjord radio er et frittstående energisystem i miniatyr, der vi nå tester ut hybride løsninger mellom fornybar energiproduksjon, energilager og dieselaggregater som senere kan implementeres i mange av de rundt 1 500 arktiske samfunnene som ikke er tilkoblet et sentralt energinett, og som for det meste bruker kull eller diesel som energikilde, sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Store norske.

Et felles ansvar

– I tillegg til vårt felles ansvar for å redusere klimagassutslippene, er forsyningssikkerhet, trygg energiproduksjon og spesielt høye kostnader for fossil energi i Arktis viktige hensyn og drivkrefter bak denne energiomleggingen, sier Midtgaard.

Store norske samarbeider med Universitetet på Svalbard (UNIS) og Svalbard energi (SEAS) i prosjektet, ikke minst for å utvikle et hybrid energisystem.

Solceller på tak, Isfjord radio
Solceller på tak, Isfjord radio. (Foto: Store norske)

Kompetansehevingen som gjøres på Isfjord radio kommer hele Svalbard-samfunnet til gode. På mange måter er Isfjord radio en miniatyrversjon av Longyearbyen, og vi kan overføre mye av erfaringen derfra til energiomstillingen vi står overfor i Longyearbyen, sier Guttorm Nygård daglig leder i SEAS.

Viktig vindkraft

UNIS har vært en aktiv partner, og en rekke master- og ph.d.-studenter samt forskning- og utviklingsprosjekter har blitt gjennomført på Isfjord radio. Direktør Jøran Moen sier at han er fornøyd med samarbeidet og ser frem til neste steg, som er å ta i bruk vindkraft.

– Vindkraft blir en del av løsningen når Arktis skal gjennomføre energiomleggingen. Vi ser behovet for mer kunnskap om produksjonsmønstre, hvordan vindmøller tåler det krevende arktiske klimaet, og ikke minst hvilke tiltak som fungerer for å minimere konsekvensene for naturen og dyrelivet, sier Moen.

Han sier at det å få vindkraft på Isfjord radio er viktig for å øke kompetansen innen feltet.

Les også:

Om Isfjord radio

Isfjord radio var en radiostasjon og knutepunkt for telekommunikasjon til og fra Svalbard.

Den befinner seg på vestkysten av Spitsbergen, på Kapp Linné, på sørsiden av innløpet til Isfjorden.

Den ble oppført i 1933 av Norges Svalbard- og ishavsundersøkelser som kystradiostasjon og med fyr for skipstrafikken og ble senere også en jordstasjon for satellittkommunikasjon.

Fra 1934 fungerte Isfjord radio også som meteorologisk observasjonstasjon.

Under andre verdenskrig ble stasjonen ødelagt, men gjenreist i 1946, og da med radiofyr i tillegg.

Ny utvidelse og forbedring kom i 1956–1957, og stasjonen fikk sentral betydning ikke bare for skipsfarten i omliggende farvann, men også for de nye flyrutene over Polhavet.

I 2003 ble det lagt en fiberkabel mellom Svalbard og fastlandet, og satellittkommunikasjonen ble overflødig.

Isfjord radio ble fredet av Riksantikvaren i september 2023.

Stasjonen leies nå til turoperatøren Basecamp Explorer, og eies av Store norske Spitsbergen kullkompani AS.

Nøkkelord