Veksten i sjømateksporten fortsetter i april

Laks- og ørret får lavere eksportavgift fra 1. januar 2016. (Foto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd)
Vekst i lakseeksporten: Det ble eksportert laks til en verdi av 5,8 milliarder kroner i april. Verdien økte med 9 prosent, sammenlignet med april i fjor. Polen, Frankrike og USA var de største markedene for norsk laks i april. (Foto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd).
Økte eksportvolumer og høye priser på laks bidrar til vekst i norsk sjømateksport, ifølge Norges sjømatråd. Eksporten av fersk torsk øker også betydelig.   

– Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er sterkt preget av koronapandemien og en styrket norsk krone, er verdien av sjømateksporten i april den nest høyeste april-måneden noensinne. 

Det sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen, i en pressemelding fra Sjømatrådet. Veksten skyldes blant annet at det eksporteres rekordhøye volumer til økte priser av blant annet laks. Etterspørselen etter laks i Frankrike og Italia er igjen økende. 

– I første fase av koronapandemien ble lakseeksporten hardt rammet av nedstengningen av samfunnene i Italia og Frankrike. I april i år var det nettopp disse to markedene som viste sterkest vekst i verdien for lakseeksporten, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Vekst for fersk og fryst torsk

Norge eksporterte 11 600 tonn fersk torsk, inkludert kvalitetsmerket skrei, til en verdi av 385 millioner kroner i april. Volumet økte med 61 prosent, mens verdien økte med 25 prosent, sammenlignet med april i fjor.

Danmark, Polen og Nederland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i april.

– Vi hadde en betydelig volumøkning til alle store transitt- og videreforedlingsmarkeder, som Danmark, Polen, Nederland og Latvia. Etter to år med nedgang i eksportvolum av fersk hel torsk i vintersesongen, ligger både volum og pris hittil i år på omtrent samme nivå som i 2018, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Også volum og verdien av eksporten av fryst torsk økte. Storbritannia, Kina og Frankrike var de største markedene for fryst torsk fra Norge i april.

Nedgang for skrei

Sesongen for kvalitetsmerket skrei er nå avsluttet, og 2021 endte med en total eksportverdi på 195 millioner kroner og et eksportvolum på 4 700 tonn.

I april måned ble det eksportert 844 tonn kvalitetsmerket skrei til en verdi av 31 millioner kroner. Volumet økte med 12 prosent, mens verdien falt med 6 prosent, sammenlignet med april i fjor.

– Prisnedgangen bidro til at verdien av den totale skreieksporten sank 26 prosent, eller 68 millioner kroner, sammenlignet med 2020, sier sjømatanalytiker Brækkan.

I en tidligere pressemelding forklarte Brækkan at eksportprisene for fersk torsk har falt i takt med landingsprisene i første kvartal. Dette har rammet skreien, som opplever et fall i både volum og verdi sammenlignet med første kvartal i fjor, sier han. 

Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i april. Spania er fortsatt det viktigste skreimarkedet, og i år gikk 25 prosent av direkteeksporten hit, ifølge Sjømatrådet. 

Utfordrende for deler av næringen

Administrerende direktør Renate Larsen understreker at det fortsatt er utfordrende tider for deler av næringen:

– Utviklingen for saltfisk og klippfisk av torsk er fortsatt svak. Selv om saltfiskvolumet økte i april, er volum for både klippfisk og saltfisk av torsk ned over 20 prosent hittil i år, til fortsatt lave priser. Dette skyldes redusert etterspørsel og lavere volum til et viktig marked som Portugal, sier hun. 

 

Les også

Nøkkelord