Veksten i sjømateksporten fortsetter

Administrerende direktør i Norges sjømatråd Renate Larsen sier årets mai, målt i verdi, er den tredje beste mai noensinne for norsk sjømateksport. (Foto: Norges sjømatråd / Sverre Simonsen). 

Norges sjømatråd melder blant annet om økning i eksporten av klippfisk og fersk torsk. 

– Av de store norske eksportnæringene er det sjømaten som har klart seg best. Dette er en næring som skaper store verdier for Norge og som betyr mye for bosetting og vekst langs kysten og i distriktene. Derfor er det gledelig å se at eksportverdien har holdt seg på et høyt nivå i år, til tross for krevende tider, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd i en pressemelding. 

Norge eksporterte sjømat for 8,3 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 6 prosent, sammenlignet med mai i fjor, skriver Norges sjømatråd. 

– Selv om det fortsatt er noen utfordringer, er det grunn til å være forsiktige optimister på sjømateksportens vegne, legger Larsen til. 

Vekst for klippfisk

Det meldes blant annet om en økning i eksportverdien av klippfisk i mai. 

Norge eksporterte 5 600 tonn klippfisk til en verdi av 261 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum på 24 prosent. Verdien økte med 29 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. 

Portugal befester sin posisjon som Norges største marked for klippfisk av torsk, og hele 80 prosent av eksportvolumet i mai gikk til Portugal. Volumet økte med 1 000 tonn, eller 160 prosent, fra en svak mai i fjor. Det var likevel nesten 1 400 tonn lavere enn i mai 2019, skriver Sjømatrådet. 

– Portugiserne har gjennom hele pandemien hatt en økning i hjemmekonsumet av klippfisk, godt hjulpet av lavere priser i butikk. I Portugal er nå gjenåpningen av samfunnet i full gang. Åpne restauranter vil kunne bidra positivt på etterspørselssiden, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Verdinedgang for tørrfisk

Sjømatrådets tall viser også en betydelig økning i verdi og volum for eksport av saltfisk.

Når det gjelder tørrfisk fortsetter volumveksten til Italia med hele 84 prosent vekst i volum fra mai i fjor. For tørrfisk er totalt eksportvolum hittil i år høyere enn i 2019, men til betydelig lavere priser.

Prisøkning for fersk torsk

Både eksportvolum og eksportverdien av fersk torsk økte i mai sammenlignet med samme måned i fjor. Prisøkningen på fersk filet og hel torsk fra forrige måned tyder på en økende etterspørsel i markedene, skriver Sjømatrådet. 

– Vi vet at mye av den ferske torsken som eksporteres til vårt største mottakerland Danmark blir re-eksportert til Frankrike. Dette markedet skiller seg ut med en sterk vekst i hjemmekonsum av fersk torsk både sammenlignet med samme tid i fjor og tidligere år, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan.

Les også

Nøkkelord