Varsler ny energiløsning for Longyearbyen

Longyear Energiverk er Norges eneste kullkraftverk i drift. Anlegget får kull fra Gruve 7 øst for tettstedet. Bilde tatt fra kullkaia i Longyearbyen. (Foto: Arne O. Holm).
Ifølge regjeringen vil den nye energiløsningen for Longyearbyen være på plass innen to til fem år.

Regjeringen varsler at en ny energiplan for Longyearbyen vil bli lagt fram i statsbudsjettet for 2022. Den vil gå nærmere inn på hvordan kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut og erstattes av en mer klimavennlig energiløsning. 

– Det er gjort et stort arbeid i å vurdere mulige energiløsninger de siste årene. Denne høsten har vi kommet viktige skritt videre i vurderingene av hvordan vi kan få på plass en ny energiløsning for Longyearbyen, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding mandag. 

Kullkraftverket forsyner Longyearbyen med strøm og fjernvarme, men har hatt store vedlikeholdskostnader og gir høye utslipp av CO2.

– Svikt i energiforsyningen på Svalbard kan få alvorlige konsekvenser. Forsyningssikkerhet er hensynet som veier tyngst i vurderingen av ny energiløsning. Vi vurderer nå et mindre antall løsninger som både er sikre og vesentlig mer miljøvennlig enn dagens kullkraftverk. Avhengig av hvilken løsning som blir valgt, kan ny energiløsning være på plass innen to til fem år, legger Bru til.

Konsekvenser for Gruve 7

Store Norske driver Gruve 7 på Svalbard som produserer kull til dagens energiverk. 

I en pressemelding mandag sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske at dagens beslutning peker mot en sannsynlig avslutning av Gruve 7.

– Gruven har i dag 39 ansatte, og bortfallet av disse arbeidsplassene kommer i tillegg til de som forsvinner i Svea og Lunckefjell om noen få år. Dette påvirker ikke bare våre ansatte, men vil ha ringvirkninger for hele Svalbard, legger han til. 

Næringsminister Iselin Nybø presiserer også at utfasingen av kullkraftverket med en mer miljøvennlig energiløsning vil føre til at en viktig del av driftsgrunnlaget for Gruve 7 faller bort.

Ertsaas i Store Norske sier de var forberedt på beslutningen og er positiv til omleggingen til ny energiløsning i Longyearbyen, tross konsekvensene for Gruve 7. 

– Vi jobber nå med nye satsingsområder med mål om å skape nye stabile, fremtidsrettede, helårlige arbeidsplasser på Svalbard. Som en del av dette har vi signalisert at vi ønsker en rolle i den nye energiløsningen.

Les også

Nøkkelord