Direktør Magnar Pedersen, Tromsø (leder)
Politioverbetjent Henny Irene Bech, Nittedal
Juniorprofessor Florian Diekert, Heidelberg, Tyskland
Forskningssjef Hanne Digre, Trondheim
Seniorforsker Kine Mari Karlsen, Tromsø
Daglig leder Vårin Marie Lassesen, Myre
Skipper Per William Lie, Fjell
Råstoffsjef Ørjan Nergaard, Båtsfjord
Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres, Oslo
Seniorrådgiver Hans Petter Tetmo, Tønsberg