USA vil at Nato skal bekrefte Kina som en utfordring

USA, med Donald Trump i spissen, vil at forsvarsalliansen Nato uttrykker bekymring for Kina. Det kan få konsekvenser for Norge, tror eksperter. 

Tirsdag og onsdag denne uken møtes Natos ledere i London. USA har i forkant av møtet brakt Kina på dagsordenen. 

Kina har, som kjent, blitt et høyaktuelt sikkerhetspolitisk tema for USA. 

USA, med Donald Trump i spissen, vil nå at forsvarsalliansen Nato skal bekrefte at Kinas vekst og opptreden representerer en utfordring. 

Som High North News omtalte tidligere onsdag, er også Danmark bekymret for Kina i Arktis. I en dansk risikovurderingsrapport heter det blant annet at man mener Kina bruker polarforskning for å legitimere militær tilstedeværelse i Arktis. 

Also read


Kina var også tema under Halifax International Security Forum i november, der Lady Pauline Neville-Jones, ekspert på cybersikkerhet og medlem av  House of Lords i Storbritannia, uttrykte det slik: “Kina er den største utfordringen i vår tidsalder.”

Hun fikk, ikke overraskende, støtte fra de amerikanske paneldeltakerne, som ser konflikt som høyst sannsynlig, mens tidligere forsvarsminister, Espen Barth Eide, ikke er like overbevist. 

Mer kunnskap

I februar i år tok Jens Stoltenberg til orde for at Nato måtte tilegne seg kunnskap om Kina og mulige effekter på alliansen. 

I forbindelse med forsvarsalliansens 70-årsmarkering i London tirsdag, uttalte Stoltenberg at "alliansen må ta inn over seg at Kina stadig kommer nærmere": 

- Vi ser dem i Arktis, vi ser dem i Afrika, vi ser dem investere stort i europeisk infrastruktur og selvfølgelig i cyberrommet, sa han, men la til at dette ikke betyr å flytte Nato inn i Sørkinahavet.  

Kina har aldri vært ansett som noen sikkerhetsaktør av Nato tidligere, og i forsvarsalliansens strategi er ikke Kina engang nevnt.

Kan føre Russland og Kina tettere sammen

For Norge, som nylig har fått normalisert sitt forhold til Kina etter isfronten i kjølvannet av at Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske aktivisten Liu Xiaobo i 2010, kan en slik uttalelse føre til at en allerede vanskelig sikkerhetspolitisk balansegang blir enda vanskeligere: Norge skal både holde seg inne med USA, ikke bli stengt ute av Kina og opprettholde oppmerksomheten om Russland.

Fra norsk side frykter man i tillegg at en ny Nato-politikk mot Kina kan føre Kina og Russland tettere sammen, noe som kan føre til økte spenninger i våre nordområder. 

«I overskuelig fremtid vil NATO være avgjørende for norsk sikkerhet. Norsk Nato-politikk ledsages av et nært samarbeid med USA – betegnet som en allianse i alliansen. Imøtekommenhet med Kina vil ikke være lett å forene med dyp solidaritet med USA. Det kan sette Norge og andre europeiske land i skvis», skriver Johannes Gullestad Rø og Ingeborg Nortvedt Bjur ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) i en analyse i Aftenposten. 

Also read

De mener USAs rivaliseringshåndtering kan være uheldig for Norge å stille seg bak. 

«En mulig fellesuttalelse fra Nato om Kina kan være et signal om enighet. Men den kan også bli benyttet av USA for å markere en vestlig front i saker Norge ikke mener det er naturlig at forsvarsalliansen bryr seg med. Eller benyttes av Kina overfor Europa for å begrunne «motsanksjoner».» advarer de videre.

Kina tvinger NATO til å tenke nytt

Kina kommer til å bety langt mer i det geostrategiske spillet i fremtiden. Derfor må Nato tilpasse sin rolle og definere nye oppgaver og interesser, skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose, professorer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SDU, i en kronikk i Berlingske. 

«Det vil sees i den endelige uttalelsen fra møtet at referansen til Kina både er kort og pakket inn i en balanse mellom utfordringer og muligheter for engasjement. Men bak denne nesten uforsiktige referansen ligger en konfidensiell rapport om Kina, som Natos utenriksministre vedtok 20. november, som forankrer Kina i Natos vurdering av potensielle sikkerhetsutfordringer.» skriver de. 

Nøkkelord