Spenningen stiger før Arktisk råds-møte: USA til frontalangrep på Russland og Kina

USAs utenriksminister Mike Pompeo på talerstolen i Rovaniemi, Finland. Foto: Gage Skidmore.

Det finnes kun arktiske stater og ikke-arktiske stater. Det finnes ingen tredje kategori. Og å hevde noe annet gir Kina rett til ingenting, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo kun timer før Arktisk råd-møtet starter tirsdag.

I en oppsiktsvekkende tale bare timer før det formelle møtet i Arktisk råd starter i Rovaniemi i Finland tirsdag, gikk USAs utenriksminister Mike Pompeo til frontalangrep på både Russland og Kina.

Mener Kina har skjult agenda

Pompeo langet ut mot det han mener er Kinas skjulte agenda i Arktis, der man bruker sivil infrastruktur for å etablere permanent militære tilstedeværelse.

Og mot Russland, som han mener bryter internasjonalt lov i den nordlige sjørute og bidrar til et militært kappløp i nord.

 La oss snakke om Kina, sa Pompeo, etter at han først hadde redegjort for at de amerikanske interessene i Arktis kan dateres flere hundre år tilbake, og ikke startet med kjøpet av Alaska fra Russland i 1867.

 Beijing hevder å være en nær-arktisk stat. Den korteste avstanden mellom Kina og Arktis er 1500 kilometer. Det finnes kun arktiske stater og ikke-arktiske stater. Det finnes ingen tredje kategori. Og å hevde noe annet gir Kina rett til ingenting, sa Pompeo.

Trump lite fornøyd med Kina

President Trump twitret mandag morgen at han ikke var fornøyd med tempoet i forhandlingene om handelsavtale med Kina. Den amerikanske varslet også at han denne uken vil øke tollen på en rekke kinesiske varer fra 10 til 25 prosent.

Utenriksminister Pompeo fulgte opp senere samme dag og brukte mye tid på den økonomiske konflikten med Kina i sin tale i Rovaniemi.

– USA og andre arktiske nasjoner ønsker transparente kinesiske investeringer velkommen, investeringer som reflekterer økonomiske interesser og sikkerhetsambisjoner. USA tror på det frie markedet. Vi vet av erfaring at fri og rettferdig konkurranse, basert på rettferdighet og lover, skaper det beste resultatet.

– Men alle parter i en økonomi må følge de samme reglene. De som bryter disse reglene bør miste sin rett til å ta del i det markedet, sa Pompeo.

Pompeo sa også at Kinas retorikk og handlinger reiser tvil om Kinas intensjoner i Arktis. Pentagon advarte sist uke på at Kina kunne bruke sine sivile forskertilstedeværelse i Arktis til å styrke sin militære tilstedeværelse, inkludert utplassering av ubåter.

– Jeg tror svaret er ganske klart

– Beijing forsøker å bygge kritisk infrastruktur ved å bruke kinesiske penger, kinesiske selskaper og kinesiske arbeidere. I noen tilfeller for å etablere en permanent tilstedeværelse.

– La oss spørre oss selv: Ønsker vi arktiske nasjoner generelt eller urfolkssamfunn spesifikt, til å gå den veien som den forrige regjeringen i Sri Lanka eller Malaysia, forringet av gjeld og korrupsjon? Ønsker vi at viktig arktisk infrastruktur skal ende opp som kinesisk-bygde veier i Etiopia, som smuldrer opp etter noen få år.

– Vil vi at Arktis skal forvandles til et nytt Sørkinahav, med økende militarisering og konkurrerende territorielle krav?

– Vil vi at det sårbare arktiske miljøet skal bli utsatt for det samme økologiske ødeleggelsen forårsaket av den kinesiske fiskeflåten i havene rundt Kinas kyst?

– Jeg tror svaret på dette er ganske klart, sa Pompeo.

Mener Moskvas krav er ulovlige

Pompeo tok deretter for seg Russland, som han anklaget bidrar til en militarisering av Arktis.

– Russland lager allerede avtrykk i snøen i form av militærstøvler. Ingen benekter at Russland har betydelige arktiske interesser. Vi anerkjenner at Russland ikke er den eneste arktiske nasjonen som kommer med ulovlige krav. USA har en lang omstridt tvist med Canada om nordvest-passasjen .

– Men Russland er unik. Deres aksjoner bør kreve spesiell oppmerksomhet fra denne rådet. For vi vet at russiske territorielle krav kan føre til vold. 13.000 personer er drept som følge av russiske aggresjon i Ukraina. Selv om Arktis er en villmark betyr ikke dette at Arktis skal bli et lovløst sted.  

USAs utenriksminister understreket at Washington ser på de russiske kravene om at fartøy som skal passere gjennom den nordlige sjørute må søke om dette på forhånd som ulovlige.

– Vi er bekymret over Russlands krav over internasjonalt farvann i den nordlige sjørute, inkludert planene om å knytte den nordlige sjørute til Kinas nye maritime silkevei. I den nordlige sjørute krever Moskva allerede, ulovlig, at andre nasjoner ber om tillatelse til å passere, sa Pompeo.