Reagerer på kinesisk og russisk aktivitet i nord: USA sender utenriksminister Mike Pompeo til møte i Arktisk råd i Finland

Michael Pompeo arrives at Keflavik Air Base
Michael Pompeo ankommer Keflavik flybase i Reykjavik, Island 15. februar 2019. Foto: US Department of State

USA fortsetter å vise muskler i Arktis. I mai planlegger utenriksminister Mike Pompeo å delta i ministermøtet til Arktisk råd. I juni skal en ny arktisk forsvarsstrategi lanseres.

English version here

Bare uker etter at kystvakta sikret seg finansiering til en ny og etterlengtet isbryter og dager etter at marinen annonserte at de planlegger å sende flere overflatefartøy gjennom arktiske farvann, kommer meldingen om at utenriksminister Mike Pompeo planlegger å delta på ministermøtet i Arktisk råd 6.- og 7. mai, som finner sted i Rovaniemi i Finland. 

Dette markerer det siste av mange signaler om at  Arktis er blitt strategisk viktig i amerikansk politikk.  

En anonym kilde innen statsforvaltningen bekreftet Pompeos reiseplaner overfor Reuters:

Vi vil vise at vi er forpliktet til å være en arktisk nasjon, en arktisk makt. Kinesiske handling har virkelig gjort oss fokusert, uttalte kilden. 

En talsperson for Pentagon kom med lignende uttalelser da han kommenterte USAs nye arktiske forsvarsstrategi, som skal lanseres i juni.

Strategien skal skissere hvordan USA «best kan forsvare nasjonale interesser og sikre sikkerhet og stabilitet i Arktis» og vil i hovedsak fokusere på Kinas satsinger i regionen.

Trigget av russisk og kinesisk aktivitet

Mens klimautfordringene i Arktis har vært kjent i flere tiår, er det altså først og fremst russiske og spesielt kinesiske aktiviteter i regionen som trigger denne responsen fra USA. Kina utarbeidet sin egen nordområdestrategi i 2018.

- Mye av det har å gjøre med at russerne bygger opp sin kapasitet, inkludert den militære, i Arktis. Samtidig er kineserne svært aggressive i å slå fast at de er en arktisk nasjon, delvis på grunn av maritim sektor, som er så viktig for dem, forklarer Jim Townsend, ved Senter for en ny amerikansk sikkerhet (CNAS), en Washington DC-basert tenketank.

Argumentasjonen ble gjentatt av general Curtis Scaparrotti, kommandør i USAs europeiske kommando, som nylig uttalte at:

- Nå som Den nordlige sjøruten er åpen langt oftere, utgjør det en ressurs og er av kommersiell interesse.

Han uttalte også av USA må sende et signal om at Arktis er viktig for dem.

Advarer mot å militarisere regionen

Selv om vi nå ser en skarpere retorikk enn tidligere, er Arktis fremdeles en forbausende fredelig region. Eksperter sier at enhver reaksjon fra USA på russisk og kinesisk aktivitet bør veies opp mot risikoen for en militarisering av nordområdene.

- Vi har tradisjon for å ikke militarisere Arktis, en region der vi alle, inkludert Russland, kommer overens og klarer å løse problemer og koordinere aktivitetene våre. Vi bør alle være obs på å ikke gjøre ting som vil militarisere regionen, advarer Townsend i tenketanken CNAS.

Samtidig kan Russland allerede ha begynt prosessen mot økt militarisering, advarer eksperter. Hovedspørsmålet er fortsatt om Russland «bare» gjenoppbygger gamle installasjoner, eller om de faktisk ruster dem opp. 

- Hvis vi, som de nordiske landene påpeker, ser tegn til militær opprustning fra Russland, så har vi et militært problem der oppe, konkluderer Townsend.

Følger opp ord med handlinger

Det neste skrittet mot å formulere en mer robust amerikansk arktisk strategi er å følge opp ord med handlinger og tilpasse den nødvendige finansieringen.

Likevel, dersom Pompeos deltakelse på Arktisk råds ministermøte oppfattes bemerkelsesverdig, er det verdt å nevne at tidligere statssekretærer, inkludert John Kerry i 2015 og Hillary Clinton i 2011, også har deltatt på slike møter.

- I kombinasjon med de siste uttalelsene fra militæret om at de har tenkt å operere mer aggressivt i nordområdene, håper jeg at Pompeos besøk signaliserer at Arktis som region er kilde til bekymring for amerikanske beslutningstakere, sier Andrew Holland, direktør i  The American Security Project, en partiuavhengig tenketank basert i Washington DC.

Hvordan USA vurderer effekten av tilbakegående sjø-is mot sikkerheten i Arktis, er en del av en større debatt; om hvordan klimaskeptikerne i dagens amerikanske administrasjon innarbeider virkningen av global oppvarming i strategiske og sikkerhetspolitiske beslutninger.

- Jeg håper at Pompeo ikke fortsetter å ignorere klimaendringene og de nasjonale sikkerhetstruslene de fører med seg; det er ikke noe sted de de er så tydelige enn i Arktis,  avslutter Holland.

  • Oversatt til norsk av: Siri Gulliksen Tømmerbakke

 

 

Nøkkelord