- Jeg er glad for at dialogen mellom institusjonene har ført frem. Nord universitet vil ha alle forutsetninger for å skape sterke fagmiljøer for lærerutdanning og sykepleierutdanning. Også innen akvakultur er potensialet stort for et universitet som dekker en stor del av Norges kyst, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Institusjonene har selv foreslått navnet Nord universitet. De peker blant annet på at det er samlende og identitetsskapende for universitetet, som strekker seg over et stort geografisk område.

Vigdis Moe Skarstein, som er styreleder for fellesstyret i UiN/HiNe, er svært glad for at for at regjeringen i dag har bestemt å opprette det nye universitetet fra 1. januar 2016, i tråd med styrets anbefaling.

Skal sette preg på kunnskaps-Norge 

- Vi ser frem til å etablere en ny institusjon som vil sette et enda tydeligere preg på kunnskaps-Norge, gjennom attraktive studieprogram og forskning av høy kvalitet, sier hun. 

- Jeg er svært godt fornøyd med at vi nå kan ta fatt på arbeidet med å videreutvikle våre forsknings- og utdanningsmiljø sammen med våre kolleger på Nesna og i Nord-Trøndelag, sier UIN-rektor Pål A. Pedersen.

Det nye universitetsstyrets første funksjonsperiode er fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019.

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at styret skal ha ekstern styreleder og ansatt rektor og vil i løpet av kort tid oppnevne eksterne medlemmer.

Sammenslåingen er en del av strukturreformen – arbeidet med å lage en ny struktur i universitets- og høyskolesektoren.