«Tveterås peker i feil retning»

-Hvitfiskindustrien trenger jevn tilgang på kvaluitetsråstoff hele året, ikke økt eksport av frossenfisk, hevder Sigurd Rydland i Taste of North, en av landets største lutefiskprodusenter. (Foto: Taste of North).
-Det er alt for stor ubalanse i lønnsomheten mellom de ulike leddene i verdikjeden – til fordel for kvotebaronene. Tveteråsutvalget går likevel i feil retning.

-Det er alt for stor ubalanse i lønnsomheten mellom de ulike leddene i verdikjeden – til fordel for kvotebaronene. Tveteråsutvalget går likevel i feil retning.

Eier og daglig leder av Taste of North i Tysfjord i Nordland, Sigurd Rydland, mener Sjømatindustriutvalget, under ledelse av Ragnar Tveterås, peker i feil retning om hva som er riktig medisin for å skape et bedre grunnlag for hele verdikjeden i hvitfisksektoren.

Frykter flere anlegg legger ned

-Anbefalingene fra utvalget vil føre til at de fleste små foredlingsanleggene langs kysten hurtig blir avviklet, og til enda større eksport av ubearbeidet frossenfisk. Det kan ikke være det vi ønsker for AS Norge, sier Rydland til High North News.

Taste of North er en av landets største produsenter av lutefisk, men Rydland frykter for tilgangen til kvalitetsråstoff dersom fiskekvotene gjøres omsettelig i et åpent marked.

Kvoter er allmenning

-Etter min mening er kvotene noe man disponerer til det beste for fellesskapet, en del av allmenningen som fiskeren forvalter. I praksis er det jo slik at om man følger sine forpliktelser, så har en kvotene for evig tid. Følger en ikke konsesjonsforpliktelser så får en la andre slippe til, slik må det jo også være.

-Paradokset, sier Rydland, og peker på at Tveteråsutvalget virker sterkt i favør av store enheter i industrien - og at industrien skal kunne kjøpe og eie fangstkvoter, -paradokset er at det er nettopp flere av de største anleggene som nå viser til de svakeste resultatene.

Stabil tilgang mangler

Norway Seafoods legger ned sitt store industrianlegg i Rypefjord, og kjøper samtidig et lite anlegg i Forsøl – med velsignelse fra fiskeriministeren. Kan det være noen annen grunn til det enn at det minste er vurdert som mer lønnsomt? spør Rydland retorisk.

Taste of Northsjefen mener likevel at Tveterås’ utvalg har 100 prosent rett i en ting; nemlig at industrien mangler stabil tilgang på kvalitetsråstoff. 

 Kapitalen avgjør

-Det er når utvalget peker på hvordan vi skal få dette råstoffet at de bommer fatalt. Vi vil ikke ha råd til å kjøpe disse kvotene dersom de legges ut for salg, det vil jo bli dem som har tilgang til mest kapital som vinner budrundene.

Og ettersom mange ikke får de store foredlingsanleggene til å lønne seg, frykter jeg enda mere vil gå til eksport – av råvarer. Jeg savner derfor også debatten om hva som lønner seg samfunnsøkonomisk, for Norge som helhet. Noe som bør være enda viktigere nå når oljenæringa ikke er like sprek.

Samfunnsøkonomien må inn

Sigurd Rydland betviler at politikerne, som skal ta stilling til hvordan strukturen skal være, har fått noen slike, realøkonomiske, regnestykker ennå.

-Tveterås har i media også selv uttrykt bekymring over stortingspolitikernes manglende kunnskap om den viktige debatten som nå følger, en bekymring jeg deler med ham.

-Det holder ikke å bare se på dagens bunnlinje for enkeltbedriftene, vi må ha en debatt om samfunnsregnskapet, over tid. Vi må se på forskjellene mellom eksport av ubehandlet frossenfisk, og økt foredling basert på en jevnere tilgang av råstoff til industrien. Vi må se hva som kan gjøres for å bedre driftsgrunnlaget for den delen av industrien som ennå slåss for lokal verdiskaping og «lys i husan», sier Rydland.

-Jeg vil påstå at det er direkte konkurransevridende at flåteleddet kan integrere fremover i verdikjeden, mens foredlingsleddet ikke får like vilkår bakover i kjeden. Dette har alltid irritert meg, men løsningen for de fleste av oss ligger ikke i å konkurrere på kvotekjøp med storkapitalen – det vil bare gjøre vondt verre.

Ta kvotene tilbake?

Rydland peker på at det som har vært viktigst for at oppdrettsindustrien har blitt den suksessen den er, er jevn tilgang på råstoff året gjennom.

-Også hvitfiskindustrien trenger jevn tilgang på kvalitetsråvarer, og da må vi satse på line, juksa og levendelagring fremfor trålfiske. Kanskje kunne det finnes en løsning der industrien fikk leie kvoter – øremerket industrien? Kanskje også levendelagringskvoter?

Husk at trålkvotene i sin tid ble tildelt rederiene for å redde industrien. Kanskje er det nå på tide at pendelen slår tilbake, at kvotene tas tilbake og spres på kystflåten for å sikre det vi har igjen av levedyktig fiskeindustri, avslutter Sigurd Rydland, eier og leder i Taste of North.

 

Les også High Nort News’ intervju med Ragnar Tveterås, «Den vanskelige fiskeripolitikken»,  

og artikkelen «Rasering av kysten - eller ikke?»

 

 

Sigurd Rydland, Taste of North.
-Vi klarer ikke konkurrere om kvotekjøp med storkapitalen, sier lederen i Taste of North, Sigurd Rydland. (Foto: Taste of North).

Tags