Tschudi om Sydvaranger: -Trenger en dugnad

Sydvaranger AS annonserte i dag at de vil starte en testkjøring av anlegget, dermed blir det liv igjen i produksjonsanlegget i Kirkenes. (Foto: Linda Storholm).
-Vi må forsøke å unngå at anlegget stykkes opp og selges enkeltvis, slik at det eventuelt kan startes opp igjen uten altfor store kostnader. Det krever en dugnad.

 

-Vi må forsøke å unngå at anlegget stykkes opp og delene selges enkeltvis, slik at det eventuelt kan startes opp igjen uten altfor store kostnader. Det krever en dugnad.

Det sier Felix Tschudi, som gjennom selskapet Tschudi Group AS er deleier i Northern Iron som igjen eide AS Sydvaranger frem til konkursen. Tschudi er nå svært opptatt av at alle ressurser og investeringer ikke skal gå tapt for all fremtid.

Ikke stykkevis og delt

-Vi brukte masse tid og penger i form av kreditt til gruven frem til konkursen for å bidra til å finne løsninger, men med de prisene som var, og er, på verdensmarkedet ble det dessverre umulig. Men vi er fortsatt veldig opptatt av konsekvensene for lokalsamfunnet, nå når en stor arbeidsgiver og ikke minst en stor tjenestekjøper har forsvunnet.

Felix Tschudi er opptatt av at man ikke gjør den samme feilen som forrige gang gruven i Kirkenes ble lagt ned, i 1996/97. Da ble maskineri og anlegg solgt stykkevis og delt, noe som gjorde det svært dyrt å sette i gang driften igjen, i 2006/08.

Dyrere enn forutsatt

-Det ble mye vanskeligere, og mye dyrere, enn forutsatt å starte den gangen, forteller Tschudi til High North News. Og hvis det samme skulle skje igjen, at SVG blir stykket opp og fraktet bort for å selges tilnærmet skrapverdi i dagens marked, er det vanskelig å se at det noen gang kan komme i gang drift her igjen.

Da er det, med andre ord, viktig å holde gruven «varm» så å si, at det vedlikeholdes slik at den eventuelt kan åpnes igjen hvis prisene skulle stige. Terskelhøyden for å kunne starte igjen er helt avhengig av dette, og det er det vi jobber for å få til, gjennom dialog med mange  – også LNS, understreker Tschudi.

Inn som eier igjen?

I utgangspunktet er ikke Tschudi et gruveselskap, men på direkte spørsmål avviser ikke Felix Tschudi at det kan være aktuelt å gå inn på eiersiden av gruvene igjen, hvis det øker sjansene for en mulig fremtidig gjenåpning gjennom f.eks. et samarbeid med LNS.

-Det kan vi vurdere å gjøre, ja, men da som del av en dugnad. Hvis vil skal klare å holde gruven vedlike på et minimum, så må nok flere bidra. Det gjelder myndighetene, det gjelder selvsagt banken, nye eiere og fremtidige leverandører. Vi er villige til å strekke oss langt, hvis de andre gjør det i påvente av en nødvendig prisoppgang.

Kraftlinjeleie og eiendomsskatt?

Tschudi vil ikke si noe om hva det kan koste å holde gruven i Sør-Varanger «lunken» eller «varm», men forteller at det er regnet på mange ulike scenarier, fra å holde en «minimums-lunk» slik at anlegget ikke ødelegges av frost, til drift i mindre form – noe som er uaktuelt med dagens priser.

-I en slik dugnad må man sørge for å klare å ta vare på, økonomisk og driftsmessig, det viktigste utstyret over en udefinert tidsperiode. Det blir uansett tap lenge. Dersom man for eksempel skal betale full pris for tjenester som ikke benyttes går det ikke. Eksempler på dette kan være linjeleie for kraft som ikke føres frem og at det kreves eiendomsskatt av eiendommer som bare står og koster penger.

 –Tiden er knapp fordi banken (DnB) vurderer hvor lenge den vil støtte boets arbeid for å finne løsninger gjennom å betale strømregningene og et minimum av forefallende arbeid. Dette vil de bare gjøre så lenge det finnes en mulighet for å finne en minimumsløsning de relevante partene kan leve med, presiserer Felix Tschudi.

Har tapt 100 millioner

Tschudi Group er en av de store kreditorene etter konkursen i Sydvaranger. Den største kreditoren, DnB, har meldt krav på nesten en milliard kroner, mens Tschudi og Innovasjon Norge har krav på opp mot 100 millioner kroner hver.

-Dette skriver seg i hovedsak fra manglende nedbetaling av bulkanlegget på kaia (for utskiping av malmen). Vi investerte betydelige midler i dette anlegget, og SVG skulle betale ned disse investeringene over tid. Det er dette som står som tap hos oss, i tillegg til ubetalt leie av diverse bygninger etc., sier Felix Tschudi. 
Tidligere artikler i HNN om AS Sydvaranger

Felix Tschudi avviser ikke tanken om å gå inn på eiersiden i et forsøk på å redde stumpene etter konkursen i AS Sydvaranger. (Foto: TschudiGroup).
Felix Tschudi avviser ikke tanken om å gå inn på eiersiden i et forsøk på å redde stumpene etter konkursen i AS Sydvaranger. (Foto: TschudiGroup).

Tags