Trump skrur opp tempoet for å selge kontroversielle oljelisenser i Alaskas villmarksreservat

Olje- og gassutvinning i ANWR har vært forbudt i flere tiår, men lovgivning fra 2017 opphevet forbudet. (Foto: Prudhoe Bay, vest for ANWR. GRID Arendal/Peter Prokosch). 

Forsker Arild Moe ved FNI sier det kan bli komplisert for Joe Biden å tilbakekalle rettigheter som allerede er gitt til oljeselskaper. Ifølge han vil imidlertid mange av de store og kjente selskapene være tilbakeholdne med å engasjere seg i slike operasjoner. 

Trump-administrasjonen skrur opp tempoet på arbeidet med å selge omstridte oljeutvinningstillatelser i Alaskas Arctic National Wildlife Refuge (ANWR).

– Dette er noe Trump har kjempet for gjennom sin presidentperiode. Det han gjør nå er å forsøke å skape en situasjon som ikke så lett kan reverseres, ved at det gis rettigheter, sier seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt til High North News.

Arild Moe, Senior Research Fellow at the Fridtjof Nansen Institute.
Arild Moe, Senior Research Fellow at the Fridtjof Nansen Institute.
Arild Moe, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. (Foto: FNI).

Anbudspolitikken har blitt beskrevet som en hastehandling for å auksjonere bort borerettigheter før Joe Biden, som er imot oljeboring i ANWR, inntar presidentstolen 20. januar.

Tirsdag offentliggjorde BLM (Bureau of Land Management, byrået som administrerer rettighetene, journ.anm.) en utlysning av 32 områder som dekker 1,5 millioner acres (6.500 km2) av kystsletten langs ANWR.

Oljeselskapene har nå en 30 dagers periode på seg til å sende inn kommentarer og erklære interesse. Salg kan finne sted like før Biden tiltrer som president. 

Regulatorisk risiko

Seniorforsker Moe sier det kan bli komplisert for Biden å reversere utviklingen etter presidentskiftet.

– Trump kan ha visse muligheter til å låse situasjonen, men hvor langt han kommer er usikkert. Mye kommer an på hvor langt prosessen har kommet. De regulatoriske forholdene rundt dette er kompliserte og det finnes rett og slett ikke noe enkelt svar på det.

Historisk sett har det vært mye frem og tilbake rundt regulering av oljevirksomhet i Alaska, og risikoen for at Trump ikke greier å låse fast reguleringene er noe selskaper må ta hensyn til, forteller forskeren.

Det er en politisk dimensjon det er vanskelig å få oversikt over. Selskaper er opptatt av den regulatoriske usikkerheten som betyr at de kan miste mulighetene etter å ha investert store summer. 

Medieselskapet Bloomberg skriver at det kan blir vanskelig for oljeselskaper som kjøper lisenser å bruke disse mens Biden er president. "Selv om lisenser er gitt før 20. januar vil selskaper trenge tillatelser hva angår luftforurensing, skader på dyr, bruk av vann og veirettigheter som den nye administrasjonen kan forpurre eller forhindre." 

Les også

Omdømmerisiko

– Tror du vi vil se mange selskaper som melder interesse for virksomhet i ANWR?

– Slike prosjekter på land er meget kontroversielle saker i USA. Mange av de store og kjente oljeselskapene vil  være tilbakeholdne med å engasjere seg eksplisitt i slike operasjoner, rett og slett fordi det kan slå tilbake på dem i markedet og man ikke ønsker å bli assosiert med slike kontroversielle prosjekter.

Men det kan være mange små som vil prøve seg, sier Moe. 

– Mange små selskaper er mindre eksponert. Slike vil nok se på de kommersielle mulighetene som er der. 

Seniorforskeren sier omdømmerisiko er en viktig faktor for hvorvidt store selskaper ønsker å engasjere seg i ANWR. 

– Omdømmerisikoen fremtrer som forskjellig, for forskjellige aktører. For eksempel er selskaper med bensinstasjoner og store merkevarer mer utsatt for omdømmerisiko enn de som hovedsakelig selger til andre selskaper.

Flere store banker har det siste året uttalt at de vil stoppe finansiering av nye bore- og leteprosjekter i Arktis. Ifølge Wall Street Journal gjelder dette fem av de seks største amerikanske bankene, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley og Wells Fargo & Co.

– Det viser nettopp hvor kontroversielt dette er. Man skal imidlertid huske på at det sikkert finnes noen andre som vil gi lån. Hvis dette betraktes som sikre prosjekter og man ikke anser at tildelte tillatelser kan bli omstøtt eller frosset vil det nok finnes finansiering, understreker han.  
 

Regional støtte

Olje og gass er den største bidragsyteren inn i Alaskas økonomi og står for ca. 85 % av delstatens budsjett. 

Produksjonen har imidlertid gått nedover over flere år og det finnes et betydelig regionalt press for å få til nye oljeprosjekter, ifølge forskeren. 

– Det er en prekær økonomisk situasjon i denne delstaten og det er viktig å forstå det. Det er en betydelig regional støtte for olje og gassutvinning i disse store verneområdene på land. Selv om det er mange der også som er opptatt av miljø, er det viktig å være klar over denne regionale dimensjonen. De regionale myndighetene er positive til å åpne, mens det er Washington som tradisjonelt har holdt igjen, forklarer Moe. 

Les også

Nøkkelord