Tromsø (Romssa) får et etterlengta Samisk hus (Sámi Viessu)

Etablering av et Samisk hus i Tromsø har lenge vært ønsket. At det nå endelig gjøres vei i vellinga rundt dette, er tilknyttet samarbeidsavtaler mellom Sametinget og henholdsvis Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune inngått i fjor. Her signeres den ene avtalen av Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og daværende sametingspresident Aili Keskitalo (NSR). (Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi)

Etter tre tiår på idéstadiet, skal endelig et Samisk hus etableres i Tromsø. Kommunen, fylkeskommunen og Sametinget vil gå sammen om et aksjeselskap som skal sette det hele ut i livet.  

Nå står realisering av et Samisk hus (Sámi Viessu) omsider på trappene i Tromsø (Romssa), skriver kommunen i en pressemelding mandag.

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), Troms og Finnmarks fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) og sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) fronter et forslag om å stifte et aksjeselskap som skal grunnlegge et slikt hus.

Nærmere bestemt foreslås det at selskapet – kalt Romssa Sámi Viessu/Samisk hus Tromsø AS – skal eies av kommunen, fylkeskommunen og Sametinget (Sámediggi), og ha en kapital på 1 million kroner.

Huset skal være en samisk møteplass – og bidra til å skape og drifte en allmenn kunst- og kulturarena i byen med en tydelig samisk profil. Her skal samisk språk og kultur kunne oppleves, utvikles og overføres til kommende generasjoner.

– Dette er en historisk milepæl for Tromsø kommune. Et Samisk hus er veldig viktig for kommunens samiske så vel som norske innbyggere, samt gjester fra inn- og utland. Dette skal bli et samlingssted, en kompetanse-hub og et energifelt for den samiske kulturen, kompetansen og kraften, sier ordfører Wilhelmsen.

– Og som arktisk hovedstad, skal Tromsø selvfølgelig ha et Samisk hus, fortsetter han og påpeker at dette vil ha stor betydning langt utover kommunen. 

Vi ser fram til den dagen Tromsøs samiske befolkning kan gå inn døra til Samisk hus.
Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR)

Snart i havn

Forslaget skal etter sigende behandles i kommunestyret, fylkestinget og Sametingets plenum i disse dager. 

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). (Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi)
Sametingspresident Silje Karine Muotka, som representerer partiet Norske Samers Riksforbund (NSR). (Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi)

Etter forventet godkjenning, vil de tre eierne oppnevne et styre med seks medlemmer. Styret vil så få ansvar for å ansette daglig leder, samt finne et egnet lokale for driften.

Overskudd i selskapet skal brukes til aktivitet som samsvarer med husets og det tilhørende selskapets formål.

– Vi ser fram til den dagen Tromsøs samiske befolkning kan gå inn døra til Samisk hus, som de har ventet på i lang, lang tid, uttaler sier sametingspresident Muotka og fortsetter:

– Prosessen er snart i havn på grunn av godt samarbeid med fylkeskommunen og kommunen, og vi ser frem til det videre samarbeidet der alle parter bidrar slik at Samisk hus blir en viktig møteplass i Tromsø.

– Nå som avtalen er på plass, gjenstår kanskje det viktigste – å fylle huset med innhold som vil komme hele den samiske befolkningen til gode, både i dag og i mange generasjoner fremover, tilføyer hun.

Dette er et behov i Nord-Norges største by.
Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Kristina Torbergsen (Ap)

Utspring fra samarbeidsavtaler

I fjor inngikk Sametinget samarbeidsavtaler med Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune i henholdsvis mai og juni.

Disse avtalene har tjent som direkte springbrett for at et Samisk hus – i det som er en stor by i Sápmi (samenes historiske bosettingsområde)  endelig begynner å ta håndfast form.

Tromsø er den kommunen med flest innbyggere registrert i Sametingets valgmanntall, og utgjør en sentral samisk kultur- og kunnskapsby med mange samiske studenter. I Oslo ble det etablert et Samisk hus i 2003. 

– Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å være med og legge til rette for samiske møteplasser, og dette er et behov i Nord-Norges største by. Det er viktig at vi ivaretar og viderefører samisk språk, kultur og levesett, påpeker fylkesrådsleder Torbergsen.

– Etablering av Samisk hus i Tromsø er et konkret tiltak i samarbeidsavtalen med Sametinget som vi nå i fellesskap leverer på, og jeg ønsker å takke for et godt samarbeid med Sametingsrådet og ordføreren. Dette gleder meg veldig, og jeg ser fram til fortsettelsen, tilføyer hun.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Kristina Torbergsen (Ap). (Foto: Victor Omma/TFFK)

LES OGSÅ:

Nøkkelord