Duodjimarked og moteshow i Tromsø under samisk språkuke

På lørdag arrangeres moteshow med samisk design og duodji ved Rådhuset i Tromsø. Showet skal bidra til å skape blest rundt vår felles arv og vår stolthet rundt det samiske, sier arrangørene. Her er Ibe Sofia Helander, en av modellene som skal gå på catwalken, stylet av medarrangør Nina Erdahl. (Foto: Marius Fiskum)

Samisk språkuke er godt i gang i både Norge, Sverige og Finland. Synliggjøringa av samisk språk og kultur foregår gjennom mange arrangementer. Blant disse er marked og moteshow med samisk design og duodji i Tromsø til helga.

Årets samiske språkuke er nå midtveis, med offisielt startskudd sist søndag. Målet med markeringen er å løfte styrke kunnskapen rundt og statusen til samisk språk og kultur.

Det samiske språkområdet er grenseoverskridende og omfatter deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge er nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk mest brukt, og disse er anerkjente som minoritetsspråk. Førstnevnte regnes som et truet språk, mens de to sistnevnte kategoriseres som alvorlig truede. 

Språkuka går nå av stabelen for fjerde år på råd, og byr på arrangementer flere steder i Norge, Sverige og Finland. Oversikt over alle arrangementer (også i nabolandene, samt på nett) finnes på språkukas nettside.

For eksempel byr helga i Tromsø (Romssa) på duodjimarked ved Kulturhuset og et stort samisk moteshow på Rådhuset. Duodji er tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk, og en lang rekke designere/duojare bidrar. Arrangørene bak er Nina Erdahl Casting & Costumes, Gáisi språksenter og Duodjeinstituhtta Troms, med støtte fra Sametinget (Sámediggi). 

– For meg er det en stor glede å se hvordan Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe [samisk språkuke, journ. anm.] blir større og større for hvert år som går, og spesielt når jeg ser de samiske språkene på nye arenaer hvert år, sa sametingspresident Silje Karine Moutka (NSR) i sin tale under den norske åpninga av uka i Snåsa søndag.

Tiår for urfolksspråk

På nevnte åpningsseremoni var også kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Hans Majestet Kong Harald til stede. Ministeren framhevet at samisk språk, kunst og kultur er en viktig del av kulturarven i Norge. 

– Samisk språkuke er både en språkdugnad, og en feiring av betydningen de samiske språkene har for landet vårt, sa Gjelsvik.

Åpningsmarkeringa inkluderte òg lanseringa av FNs tiår for urfolksspråk (2022-2032). 

FNs organ for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, er ansvarlig for gjennomføringa av dette tiåret.

Norge sitter i styringsgruppa for arbeidet med tiåret, og kan blant annet bidra med godt utviklede språkteknologiske verktøy. Et samarbeidsforum etablert av Sametinget og nevnte departement skal koordinere arbeidet her til lands. 

LES OGSÅ:

Nøkkelord