Arne O. Holm mener Trine Jonassen overtar som sjefredaktør i High North News

Trine AC 23.
Trine Jonassen (52) tar steget fra nyhetsredaktør til sjefredaktør fra januar 2024. (Foto: High North News)

Kommentar: High North News tar grep for framtida. I dag overtar nyhetsredaktør Trine Jonassen som sjefredaktør i avisen. Uten at det betyr at jeg har planer om å gi meg i avisen.

Read in English

Det er ti år siden jeg lanserte High North News som en internasjonal nyhetsavis for og om Nordområdene. Ambisjonene var store. I min første kommentar, 22. januar 2014, skrev jeg om behovet for økt kunnskap om det som skjer i nord.

– Vi vet lite om hverandre. Andre vet mindre om oss, skrev jeg.

Åtte arktiske stater skulle favnes i en avis. Ikke bare det. Med et ståsted i nord var målet å skolere et internasjonalt næringsliv, internasjonale organisasjoner og politiske institusjoner med større appetitt enn kunnskap om oss som bor i nord.

Åtte ulike stater

Åtte ulike arktiske stater som den gang utgjorde et slags fellesskap, men som i dag står på hver sin side av demokrati og menneskeverd. Den gang var Arktis et fredsprosjekt, i dag en arena for økt militarisering.

Samtidig et fortsatt geografisk fellesskap hvor menneskene, enten de lever under despoter, presidentkandidater uten respekt for demokratiske valg eller i frie demokratier, er knyttet sammen på tvers av landegrenser.

Urfolk, klimaendringer som sikter seg nordover med stor presisjon, et helsevesen i yttergrensen av det urbane kalkulatorer kan regne hjem, grenseløse kunnskapsinstitusjoner, et næringsliv til lands og til vanns avgjørende for verdens framtid.

Det er det redaksjonelle kollektivet som betyr mest.

Vi ville åpne dørene inn til beslutningstakerne for mennesker med nesten grenseløs stahet i kombinasjon med kjærlighet til nord.

Etter ti år står vi støtt. Vi har lesere over hele verden. Aktive lesere som daglig forteller oss at vi gjør en forskjell.

Kollektivet betyr mest

Dette er ikke en dag for historiefortelling. Vi ser framover og vil videre. Derfor er det med lett hjerte jeg i dag overlater ansvaret til kollega Trine Jonassen. Ingen er bedre egnet til å ta de neste skrittene.

I en liten redaksjon er det uansett kollektivet som har betydd og som vil bety mest. Det har jeg kjent på hver eneste dag i løpet av disse ti årene. Sammen med dagens redaksjon, Hilde-Gunn Bye, Astri Edvardsen, Birgitte Annie Molid Martinussen og Malte Humpert skal vi løfte avisa videre.

I løpet av våren oppretter vi også en stilling som forskningsjournalist. Vi skal styrke vår dekning av det arbeidet som gjøres på de arktiske universitetene for å bringe kunnskapen ut i resten av verden.

Sjøl fortsetter jeg som redaktør, med et ønske om å fordype meg ytterligere i kommentarer og analyser. Jeg skal fortsatt holde foredrag og lede debatter.

I tillegg til å bruke mer tid på det aller fineste med journalistikken: Å få møte arktiske mennesker der de bor.

Og kanskje få tid til å kjøre litt mer motorsykkel.

Mer fra Arne O. Holm:

Nøkkelord