Nervene i høyspenn i Arktisk råd: Tordentale av Mike Pompeo

USAs utenriksminister Mike Pompeo dundret som en elefant inn i Arktisk råds ministermøte i Rovaniemi mandag. Om nervene på foran var i helspenn foran utenriksministerens tale, var de mer enn frynsete da han gikk av talerstolen etter en snau halvtime.

I løpet av talen sin angrep Mike Pompeo både Russland, som er medlem av Arktisk råd, og Kina, som er observatør.

Ikke bare angrep han Kina.

Han tegnet et bilde av et land uten arktiske rettigheter, som likevel tar seg til rette. Han refererte til det han karakteriserte som Kinas aggressive utenrikspolitikk i andre land, og tegnet et bilde av en nasjon med militære og geopolitiske ambisjoner også i Arktis.

Samtidig som han avviste at Kina burde ha noen innflytelse overhodet i Arktis.

Hva var det vi opplevde?

– Det finnes bare to kategorier av stater. Arktiske stater, og ikke-arktiske stater. Det finnes ikke noen tredje kategori, slik Kina forsøker seg på, sa Pompeo.

Og i forlengelsen av angrepene på Kina, fortsatte Mike Pompeo med den samme retorikken mot Russland, ikke minst den russiske militariseringen av Arktis, og Russlands mangel på respekt for den internasjonale havretten og retten til fri seiling.

Så hva var det egentlig vi opplevde, vi som satt i salen foran talerstolen til Mike Pompeo?

For det første var dette et rent solospill fra amerikansk side.

Arktisk råd er et såkalt konsensusorgan, hvor samtaler og forhandlinger trumfer voteringer. Det er i tillegg et av de få internasjonale organ som USA så langt ikke har sparket beina under, eller truet med å sparke beina under.

Høyst uvanlig solospill

I lang, lang tid har de åtte arktiske statene, USA, Russland, Canada, Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige, arbeidet med en felles erklæring for formannskapet går fra Finland til Island.

Denne avtalen skal presenteres under ministerrådsmøtet som nå foregår i Rovaniemi. High North News har skrevet flere artikler om hvordan USA vanskeliggjør forhandlingene fordi Donald Trump ikke ønsker å trekke inn klima i avtalen.

Så, bare for et par-tre dager siden, går USA til det høyst uvanlige skritt å annonsere at Mike Pompeo vil holde en egen tale, helt utenfor det offisielle programmet.

Nesten tre timer før talen ble den tilstedeværende pressen sluset inn i møtelokalet gjennom en grundig sikkerhetskontroll. I timen som fulgte kom inviterte gjester. Den siste som ble sluppet gjennom sikkerhetskontrollen, var Finlands utenriksminister, Timo Soino.

Utenriksministrene uteble

Han var til gjengjeld den eneste av de syv utenriksministrene som akkurat nå befinner seg i Rovaniemi, i tillegg til Pompeo, som var til stede under den amerikanske utenriksministerens tordentale. De andre, inklusive Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, glimret med sitt fravær.

Dette kan ikke oppfattes som noe annet enn en protest mot det amerikanske sololøpet inn i kjernen av Arktisk råd.

I timene før møtet hersket det som nevnt en mildt sagt nervøs stemning i salen. Fokuset var flyttet vekk fra samarbeidet i Arktisk råd, til usikkerhet om USAs utenrikspolitikk.

For de fleste knyttet spenningen seg til hvorvidt Pompeo kom til å ta opp klimautfordringene, og dermed signalisere at det ville bli enighet om en slutterklæring.

Kom som et sjokk

Derfor kom talen som et sjokk på tilhørerne. Ikke fordi den var uten klimainnslag, for Pompeo snakket vitterlig om reduksjon i amerikanske utslipp. Sjokket skyldtes de til dels brutale angrepene på Kina og Russland.

Så hadde mandagen da også startet med en ny twittermelding fra Donald Trump med varsel om ny amerikansk straffetoll overfor Kina. Allerede da startet spekulasjonene om at Pompeo ville ta opp forholdet til Kina i sin tale. For de som hadde sett dette komme, leverte Pompeo så det holdt. For angrepene kom allerede få minutter ut i talen, etter en kort innledning hvor han varslet at det var slutt på den tida hvor Arktisk råd bare skulle drive med vitenskap og kultur.

Så vil det neste døgnet vise om USA bryter med Arktisk råd, eller om dette bare var en trussel om hva vi kan vente oss i framtida.

For det som er helt sikkert, er at de andre medlemslandene ikke vil akseptere at Arktisk råd gjøres til et underbruk av amerikansk utenrikspolitikk.

Lavrov er til stede

Og for å understreke et viktig poeng i denne sammenhengen:

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er så absolutt til stede i Rovaniemi. Han skal blant annet ha bilaterale møter med sine kollegaer fra Island og Finland. Men i kveld møter han Mike Pompeo over en felles utenriksministermiddag.

Om han vil gi noen offisielle uttalelser etter kollega Pompeos tordentale, gjenstår å se.

Akkurat nå foregår det uansett en åpen kamp om hvilken retning Arktisk råd skal ta i framtida.

Og kampen utspilles på en åpen scene langt nord i Finland mellom tre av verdens mektigste land: Russland, Kina og USA.