Tomas Norvoll: Nordområdemeldingen må ikke ende som et festskrift

– Det de skriver i nordområdemeldingen siger ikke helt inn hos de andre departementene, og da er det en fare for at lite faktisk skjer, sier Norvoll. (Foto: Arkiv)
– Det er en fare for at nordområdemeldingen ender opp med å bli et festskriv om hvor fantastisk nord er, men at lite skjer i praksis, sier fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll (Ap).

Regjeringens nordområdemelding skal behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen mandag 18. januar.

– Prosessen forut for meldingen har vært veldig bra. Regjeringen og departementene har vært flinke med å involvere både fylkene og sametinget, sier Norvoll og fortsetter:

– Men jeg er opptatt av at dette ikke bare må bli et dokument som blir en slags festtale om alt potensialet som er i nord. Innholdet i meldingen må også brukes til noe. Jeg er redd for at meldingen ikke vil få noen konsekvenser for hva alle de andre departementene gjør etter meldingen er behandlet av Stortinget. 

Norvoll tar de nordnorske universitetene som et eksempel på en institusjon som han mener burde få en mer eksplisitt rolle som aktør i nordområdene. 

Nord universitet som aktør i nordområdene

Norvoll sier at regjeringen er forholdsvis tydelig i meldingen, men etter hans mening likevel ikke tydelig nok om at universitetene har en viktig rolle å spille som aktør i Nordområdene. 

– I tildelingsbrevet som Nord universitet har fått fra kunnskapsdepartementet, står det ingenting om at universitetet er en nordområdeaktør. Nord universitet er heller ikke gitt noen spesielle oppgaver fordi de er et universitet i nord og er da den viktigste utviklingsaktøren i Nord-Norge, sier Norvoll og fortsetter:

– Hvis man virkelig vil noe med nord, må man gjøre noe ekstra som gir komparative fortrinn. Hvis regjeringen vil utvikle Nord-Norge er de nødt til å satse på de nordnorske universitetene. Man finner ingen plass at universitetene i nord har fått forholdsvis mer ressurser enn andre universiteter. Det de skriver i nordområdemeldingen siger ikke helt inn hos de andre departementene, og da er det en fare for at lite faktisk skjer.

Hvis regjeringen vil utvikle Nord-Norge er de nødt til å satse på de nordnorske universitetene
Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune

Lite skjer i praksis

Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde. I meldingen står det at norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge. 

– Men blir dette tatt alvorlig? Når langtidsplanen for forsvaret skal behandles er det kanskje et tegn på at det ikke blir det. I meldingen står det mye om potensialet som ligger i utvikling av næringer, naturressurser, men ser vi noe til det når nasjonal transportplan skal behandles? Den er ikke kommet enda, men det blir interessant å se, sier Norvoll og legger til:

– Det er en fare for at nordområdemeldingen ender opp med å bli et festskriv om hvor fantastisk nord er, men at lite skjer i praksis.

Hva mener du burde gjøres for at mer fra meldingen virkeliggjøres?

– Hvis Stortinget sa at de nordnorske universitetene skal gis en spesiell rolle og være tydelig på at de må få ressurser til å gjøre enkelte ting som de andre universitetene ikke skal gjøre, og dette er de nødt til å være veldig eksplisitt på. Da ville Kunnskapsdepartementet vært nødt til å gjøre noe. Det er også vesentlig at de andre departementene og de andre statsinstitusjonene definerer seg selv som nordområdeaktører. Avinor er et eksempel på en aktør som gjør dette, og de er veldig eksplisitt på at de har en tydelig rolle i utviklingen av Nord-Norge. 

Les også

Nøkkelord