Togavsporingen ved Narvik: Håper å gjenoppta begrenset malmtrafikk innen et døgn

Malmtog i Narvik
Malmtog i Narvik. Ved havnen i Narvik losses malmen for å bli skipet ut til gruveselskapet LKABs kunder i Europa.  (Foto: Harald Groven / Flickr).

Person- og godstrafikken er nå i gang igjen på Ofotbanen. Mye arbeid gjenstår imidlertid på sporet som malmtogene disponerer. Gruveselskapet LKAB håper at de i løpet av et døgn skal kunne kjøre malmtrafikk igjen, men i begrenset omfang. 

Saken er oppdatert

Mandag var status i togavsporingen ved Narvik at trafikken var kommet i gang på to av i alt fire spor som var berørt av avsporingen ved Narvik stasjon. 

Det er fortsatt usikkert når vi får friskmeldt hele området. Vi har et håp om vi i løpet av kvelden også får åpnet det tredje av de fire sporene. Situasjonen ser dermed lysere ut enn den gjorde rett etter hendelsen inntraff, fortalte pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til High North News.

Tirsdag kan Korslund melde at spor 3 også er farbart. Dette tredje sporet er et av sporene LKAB disponerer, men sporåpningen betyr også mye for persontog- og godstrafikken, sier Korslund. Spor fire, der togavsporingen skjedde, er fortsatt stengt for trafikk. 

Et av LKABs malmtog på vei fra Kiruna til Narvik sporet søndag av ved Narvik stasjon. Totalt ser det ut til at rundt 30 av togets 68 vogner er berørt av avsporingen, ifølge det svenske gruveselskapet LKAB. 

Ofotbanen var i praksis stengt for trafikk fram til de to første sporene ble gjenåpnet. En ytterligere faktor nå er at kjørestrømmen til togene som kjører forbi Narvik stasjon er koblet ut på dagtid mens arbeidet pågår, forteller Korslund.

Bruk av diesellokomotiv bidrar til at den ordinære godstransporten, samt persontrafikk, nå kan trafikkere i begge retninger på Ofotbanen. Krav om kjørehastighet og kjøretillatelser mellom klokken 6 om morgenen og 21 om kvelden fører imidlertid til noen forsinkelser, legger han til. 

Togavsporing i Narvik
Togavsporing i Narvik. (Foto: Tommy Simonsen, Bane NOR).

Mye jobb gjenstår

Pressevakt Harry Korslund i Bane Nor
Pressevakt Harry Korslund i Bane Nor. (Foto: Bane Nor).

– En ganske omfattende jobb gjenstår med tanke på gjenåpning av det fjerde sporet. Der er tidshorisonten noe lenger og vi er usikker på hvor lang tid det vil ta å få utbedret skadene og ryddet bort vognene som sporet av her; det kan fort bli to, tre dager, sier pressevakten i Bane Nor. 

I formiddagstimene mandag var arbeidet med å rydde spor tre og fire i gang. Toget med 23 avsporede vogner står på spor fire, og anslagsvis 200 meter av jernbaneskinnene må skiftes, melder avisa Fremover.

– Det er snakk om store hjullastere som må til for å få løfta vognene opp av sporet. I tillegg er det fortsatt noen hundre tonn jernmalm på havaristedet fra vognene som sporet av, sier Korslund i en oppdatert kommentar til HNN. 

Ifølge Korslund i Bane Nor vet de foreløpig ikke noe om årsaken til avsporingen. Han forteller at Havarikommisjonen kom til Narvik midt på dagen i dag. Bane Nor bistår også i arbeidet. 

Vi må ta noen forbehold om det skulle dukke opp noen uforutsette utfordringer som kan endre på tidshorisonten, men i utgangspunktet har vi et mål om å komme et godt stykke lenger innen døgnet er omme, avslutter han.

LKAB opplyser at 30 uskadede vogner har blitt flyttet til terminalområdet. Gruveselskapet håper at de senest i løpet av et døgn skal kunne kjøre malmtrafikk igjen, men i begrenset omfang. 

Ifølge LKAB er det ikke registrert noen personskader.

En viktig åre

Ofotbanen er en 43 kilometer lang jernbanelinje fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige, der banen har forbindelse med det svenske jernbanenettet. Normalt kjøres 10-12 av LKABs malmtog i hver retning hvert døgn mellom Narvik og Kiruna. I tillegg kjøres også annen godstrafikk og persontog på jernabanen. 

Ifølge Bane Nor er Ofotbanen også en viktig godskorridor for hele Norden og en stor andel av dagligvareforsyningen til Nord-Norge går med tog via Narvik. Det kjøres flere daglige godstogpendler mellom Alnabru i Oslo og Narvik via Sverige. 

LKABs 750 meter lange malmtog frakter om lag 6800 tonn jernmalmsprodukter per tog. Mellom åtte og ti tog lastet med malm går daglig fra Kiruna til Narvik. Hvert tog består av 68 vogner, hvor hver vogn veier 20 tonn og lastes med ca. 100 tonn, skriver SVT. Ved havnen i Narvik losses malmen for å bli skipet ut til kunder i Europa. 

Les også

Nøkkelord