Togavsporingen på Malmbanen kan koste LKAB opp mot 100 millioner kroner

Avsporingen skjedde mellom Sikträsk og Lina älv på Malmbanen mot Kiruna. 38 vogner har falt av skinnene og flere kjøreledningsstolper er revet. (Foto: LKAB).

38 vogner fra jernmalmtoget fra LKAB sporet av på Malmbanen i Nord-Sverige søndag. Dersom stoppet blir langvarig kan det koste gruveselskapet tre millioner svenske kroner i timen. 

38 av 68 vogner fra LKABs jernmalmstog sporet av nær Gällivare i Nord-Sverige søndag. Hendelsen skjedde på strekningen mot Kiruna. 

Malmbanen er cirka 50 km lang og forbinder LKABs gruver i Malmfeltene med havnene i Narvik i Norge og Luleå i Nord-Sverige. Stedet for avsporingen ligger rundt tre kilometer fra nærmeste vei og det er varslet togstopp i flere dager. Togføreren skal ha kommet fra hendelsen uten skader.

Kommunikasjonssjef Tina Benson i LKAB sier til High North News at avsporingen kan koste gruveselskapet mellom 50 og 100 millioner svenske kroner avhengig av hvor lenge stoppet mellom Kiruna og Gällivare varer og hva som framgår av utredningen.  

– Om stoppet blir langvarig kan dette ramme våre kunder om vi ikke kan levere etter avtale. Vi har estimert at det kan komme til å koste så mye som tre millioner svenske kroner i timen. Men vi vet ikke ennå om dette vil skje. Enn så lenge er det usikkert hvor lenge stoppet varer, og vi har naturligvis også produkter på lager, sier Benson. 

Kan transportere til Narvik

Hun legger til at selskapet også må regne med et økonomisk bortfall når det gjelder de 38 vognene. Det er fortsatt usikkert om vognene kan repareres eller om nye må bestilles. 

Benson sier LKAB fortsatt har mulighet til å transportere produkter fra gruven i Kiruna til havnen i Narvik og fra gruven i Gällivare til havnen i Luleå.

SVT skriver at gruveselskapet prøver å kompensere for malm som skulle vært sendt fra Malmberget ved Gällivare via Narvik, ved å øke produksjonen i Kirunagruva.

LKAB
LKAB driver flere jernmalmsgruver i Kiruna og andre steder i Norrbotten i Nord-Sverige. Selskapet er Europas største jernmalmprodusent. (Foto: Kiruna kommune).

Vil ha dobbeltspor

– Dette er den mest belastede jernbanestrekningen i hele Sverige og vår eneste måte å forsyne kundene våre på, sier Jan Lundgren, logistikksjef og administrerende direktør i LKAB Malmtrafilkk i en pressemelding. 

– Vi har i mange år understreket behovet for at Malmbanen bygges ut til dobbeltspor. Det handler dels om å øke kapasiteten slik at den matcher vår planlagte produksjonsøkning, men det handler også om å redusere følsomheten for forstyrrelser, legger han til. 

Statens havarikommisjon er i dag på plass på stedet. Etterforskningen av årsaken til togsporingen utenfor Gällivare vil avgjøre om det blir LKAB eller det svenske Trafikverket som må ta regningen for de materielle skadene, skriver SVT. 

Les også

Nøkkelord