Tilflyttingskonferanse i Narvik

Nordland trenger flere hender i fremtiden. Tilflyttingskonferansen 2015 i Narvik i neste uke tar for seg muligheter og utfordringer i arbeidet med få flere innvandrere inn i arbeidslivet i fylket.

Nordland trenger flere hender i fremtiden. Tilflyttingskonferansen 2015 i Narvik i neste uke tar for seg muligheter og utfordringer i arbeidet med få flere innvandrere inn i arbeidslivet i fylket. 

- For å skape vekst i Nordland er slike møteplasser som denne konferansen viktig.  Både offentlig og privat næringsliv sliter med å finne rett kompetanse og beholde arbeidskraft, og kommunene trenger flere innbyggere. Nordland fylkesting vedtok i 2013 et mål om 10 000 nye innvandrere til Nordland. Tilflyttingsprosjektet skal legge til rette for at dette realiseres gjennom konkret handling og tilrettelegging, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

Det bærende tema for konferansen er innvandring og hvordan man kan legge til rette for arbeid til de som kommer. Det blir innledninger blant annet om norskopplæring, utdanning, godkjenning av utdanning, innvandringsregler, fleksible norskopplæringstilbud og etablering av egen bedrift.

 Konferansen finner sted på Scandic hotell i Narvik 2.- 4. november, og blant de som skal bidra til diskusjon er blant annet tv-kjendisen og "skapnordlendingen" Leo Ajkic, Ricardo Clark fra Bodø, barnematgrunder Nazim Ritzi og Erik Trengereid fra UDI.

Tags