Tar EU-pampene på turne for å få bukt med vrangforestillingene

Last November, Nils Kristian Sørheim Nilsen, Director of the North Norway European Office, appealed to North Norwegian politicians. He sees a need to have a political ‘mobilisation army’ in the region. Soon, he is heading north, with a group of MEP’s and political advisors in his entourage. (Photo: Emil Bremnes)
Bodø, Svolvær, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes. Det er byene som i neste uke får prominent besøk av to representanter og åtte politiske rådgivere fra Europaparlamentet. Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør ved Nord-Norges Europakontor, regner med at gjestene vil bli forbløffet i møte med landsdelen.


Bodø, Svolvær, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes. Det er byene som i neste uke får prominent besøk av to representanter og åtte politiske rådgivere fra Europaparlamentet. Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør ved Nord-Norges Europakontor, regner med at gjestene vil bli forbløffet i møte med landsdelen.

– Når nordområdene diskuteres i Brussel skjæres ofte hele Arktis under en og samme kam. Nord-Norge blir dermed befengt med myten om at det stort sett er islagt og ubebodd, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør ved Nord-Norges Europakontor.

Problemstillingen er godt kjent både for han, og Nilsens forgjenger Trond Haukanes.

Les også: Nord-Norges nye EU-sjef vil ha "mobiliseringshær"
Les også: Vil øke EUs kunnskaper om Barentsregionen

Nilsen, som tiltrådte direktørstillingen ved den nordnorske landsdelens kontor i Brussel i høst, håper han klarer å gjøre noe med vrangforestillingen. I hele neste uke har han derfor med seg to EU-parlamentarikere og åtte politiske rådgivere for representanter i Europaparlamentet på en omfattende studietur i Nord-Norge.


Må øke kunnskapen

– Vi vil at de skal de kunne ta, føle og smake på det som rører seg i landsdelen. Flere blir nok forbløffet når de får oppleve vårt velutviklede samfunn og yrende folke- og næringsliv på nært hold, sier han.

I løpet av den fem dager lange rundturen skal gruppen på skreifisketur i Lofoten og blant annet besøke Hovedredningssentralen i Bodø, Polarinstituttet i Tromsø og Barentssekretariatet i Kirkenes. I tillegg vil de møte bedriftsledere, stortingspolitikere, fylkesrådsledere og ordførere.

– Vi ønsker at beslutningstakere i EU skal kjenne til næringslivet, klimaet og det enorme potensialet for bærekraftig vekst som finnes i nordnorske samfunn. Det vil sikre at beslutningene som tas er basert på kunnskap og erfaringer, og ikke på vrangforestillinger om et øde Arktis, sier Brussel-kontorets direktør i en pressemelding.


Vil belyse avhengighetsforholdet

Selv om Norge ikke er medlem i EU er det mange beslutninger i EU-hovedstaden Brussel som påvirker Nord-Norge.

I januar lanserte Europakommisjonen en rapport som kartlegger fremtidige behov for investeringer i arktiske strøk, basert på innspill fra aktører i regionen.

– Vi vil derfor belyse det sterke avhengighetsforholdet som allerede eksisterer mellom EU og Nord-Norge. Mange EU-land er avhengige av fisken, mineralene, energien, og andre produkter som vi eksporterer. Nord-Norge er direkte med på å ivareta EUs energi- og matsikkerhet, sier Nilsen.

Nord-Norges Europakontor, som ble opprettet i 2005, eies av fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Kontoret oppgave er å fremme nordnorske interesser i EU, og bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene som ligger i EU og EØS-avtalen.

Tromsø kommune, Salten Regionråd, Helgeland Regionråd, Norges Råfisklag, Nord Universitet og UiT – Norges Arktiske Universitet er blant samarbeidspartnerne til kontoret.


Tags