Sydvaranger er konkurs

Selskaper kontrollert av Felix Tschudi har kjøpt konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Styret i Sydvaranger Gruve AS har i dag besluttet å begjære selskapet konkurs, og selskapet vil i løpet av dagen bli satt under administrasjon av en bostyrer.

Styret i Sydvaranger Gruve AS har i dag besluttet å begjære selskapet konkurs, og selskapet vil i løpet av dagen bli satt under administrasjon av en bostyrer.

Markedsforholdene, med lave priser på jernmalm det siste halvannet året, får skylden for konkursen som til slutt har vært uunngåelig. 

Etter en periode med historisk sett svært høye priser på jernmalm startet nedturen for et og et halvt år siden, da den økonomiske veksten i Kina bremset opp. 

"Til tross for at potensielle investorer har vist en sterk interesse så har våre långivere etter drøftelser på høyeste hold i DNB og Innovasjon Norge besluttet at en akseptabel løsning ikke vil bli funnet. Som et resultat av dette kan ikke styret se at en akseptabel løsning kan oppnås uten at posisjonen til selskapets kreditorer forverres ytterligere" heter det i en pressemelding. 

Sydvaranger er ikke i stand til å dekke sin gjeld til DNB og Innovasjon Norge, og långiverne ønsker ikke å delta i videre forhandlinger med de investorene som har vist sin interesse, så styret har ikke annet valg enn å begjære selskapet konkurs. 

En bostyrer vil nå overta ledelsen av bedriften, og det vil være pressekonferanse om konkursen i dag kl1230. 


Sydvaranger Gruve AS har i lengre tid slitt økonomisk. I mars fikk gruva tre måneder på seg til å unngå konkurs, men i begynnelsen av juli fikk gruva nok et pusterom, da bedriften fikk forlenget en betalingsutsettelse fra kreditorene Innovasjon Norge og DNB ut oktober, samt at storkunden Tata Steel gikk med på å fryse en rabattavtale som ikke var lønnsom for selskapet.

I tillegg hadde deleier Felix Tschudi gjennom selskapet Tschudi Group fryst Sydvarangers leasingforpliktelser for utskipningsanlegg, kontorer og annen eiendom. 

I midten av oktober var det igjen tid for en utsettelse, og den nye fristen som DNB og Innovasjon Norge kom med var 15. desember. 

Men i dag var det altså slutt. 


Saken vil bli oppdatert. 

Tags