Kirkeneskonferansen 2023 – Sverige og Finlands inntreden i Nato endrer fundamentalt hvordan vi tenker rundt forsvaret av Norge

Nordiske forsvarssjefer i Kirkenes
Fra venstre: Norges forsvarssjef general Eirik Kristoffersen, Sveriges forsvarssjef general Micael Bydén og Finlands viseforsvarssjef generalløytnant Vesa Virtanen. (Foto: Astri Edvardsen).

Kirkenes: – Sverige og Finlands inntreden i Nato vil endre hvordan vi tenker rundt forsvaret av Norge og Nato i nord. Sammen må vi tenke nytt om logistikk og hvordan vi disponerer våre styrker, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Onsdag møtte han forsvarssjefer fra Sverige og Finland ved Natos nordflanke.

Tre nordiske forsvarssjefer gjestet onsdag grensebyen Kirkenes, bare noen få kilometer fra Russland. 

Anledningen for besøket til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, den svenske forsvarssjefen Micael Bydén og Finlands viseforsvarssjef Vesa Virtanen, var Kirkeneskonferansen. Her skisserte de hvilket nytt forsvarssamarbeid vi kan komme til å se i nordområdene med svensk og finsk inntreden i Nato.  

– Sverige og Finlands inntreden i Nato endrer fundamentalt hvordan vi fra et militært perspektiv tenker rundt hvordan Norge og Nato skal kunne forsvares i nord, sa Kristoffersen under konferansen. 

– Sammen må vi tenke nytt innenfor områder som logistikk, totalforsvar og hvordan vi disponerer våre styrker. Den skandinaviske halvøy er kun geografisk forbundet med Europa gjennom Russland. En strategisk retning er nordområdene, en annen er Østersjøen. Vi må tenke i begge retninger for hvordan vi sammen kan lage troverdige planer for å avskrekke noen fra å gjøre noe mot oss - og for hvordan vi eventuelt vil kunne svare effektivt, la han til. 

Panelsamtale om nye forsvarsallianser i nordområdene
Nye forsvarsallianser i nordområdene var et av temaene under årets Kirkeneskonferanse. (Foto: Hilde Bye).

Bidrag til forsvarsallianse

Også Sverige ser mer og mer mot nordområdene, til tross for at landets strategiske og militære fokus i stor grad ligger i retning Østersjøen. 

Forsvarsjef Bydén omtalte nordområdene som en svært viktig region og et område av høy interesse, ikke bare for de nordiske landene, men for andre aktører utenfor Nato, som for eksempel Kina.

– Vi må kunne være i stand til å operere her og ha de nødvendige kapasitetene, presiserte han. 

På spørsmål om hva Sverige kan bidra med inn i alliansen, påpekte Bydén at Sverige har en solid forsvarsindustri, samt et velutstyrt og godt trent forsvar som kjenner regionen. 

– Vi vet hvordan vi skal overleve i et [arktisk, journ.anm] miljø som dette. Vi bidrar til Natos avskrekking, sa han.

Den finske viseforsvarsministeren Vesa Virtanen la til at Finland har beholdt et troverdig forsvar og omfattende forsvarsplaner, og har en stor reserve basert på vernepliktige. 

– Finland kan sette 280,000 soldater på bakken, med reserven vil tallet være nesten 900,000. 

– Vi har i tillegg en 1340 kilometer lang grense mot Russland. Og vi har forsvart oss før, la han til. 

Forsvarssjefer under Kirkeneskonferansen
Fra venstre: Sveriges forsvarssjef general Micael Bydén og Finlands viseforsvarssjef generalløytnant Vesa Virtanen. (Foto: Hilde Bye).

En integrert region

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener den nordiske regionen bør være den mest integrerte regionen om bare noen få år. Som High North News tidligere har omtalt, skulle de fire nordiske forsvarssjefene levere en felles fagmilitær plan til sine respektive regjeringer om hvordan landene kan samordne sine forsvar. Denne planen har nå blitt levert, og de fire forsvarssjefene fra Norge, Danmark, Finland og Sverige har signert den. 

Ifølge Kristoffersen er de store linjene i denne at landene er enige om å gi den norsk-ledede militærøvelsen Cold Response et nordisk format under navnet Nordic Response, med første gjennomføring til neste år. 

– Vi kommer til å bruke denne øvelsen til å få fortgang på integrasjonsprosessen. Vi har også kommet med andre anbefalinger rundt nødvendigheten av å integrere vår forsvar i større grad, samt anbefalt at vi legges under samme regional plan i Nato, sa Kristoffersen.

– Vi har også anbefalt at vi blir del av samme kommando- og kontrollfunksjon i Nato, for å holde oss sammen som en enhet. Det vil gjøre oss i stand til å ta ansvar for regionen over tid, legger Bydén og la til:

– Sverige ser også på vertslandsstøtte; det å bli en alliert handler ikke bare om å sende et invitasjonskort. Det er mye som må bli gjort. Vi må være i stand til å ta imot forsterkninger til store havner og flyplasser. Og vi må sørge for at alt er på plass for forsterkninger skal være operasjonelle øyeblikkelig. 

Nøkkelord