Svalbard isolert: Betenkelig

- Slike erfaringer vil vi ikke ha flere av i framtida, skriver redaktør Eirik Palm i Svalbardposten etter at feil i en stasjon på fastlandet mandag ettermiddag satte det meste av teletrafikk og samband på Svalbard så til de grader ut av spill.

Palm skriver:

Det var med ett ikke mulig å ringe ut, verken fra fastlinjer eller mobiltelefon. Heller ikke nettet fungerte. Dermed ble over 2.000 innbyggerne på Svalbard i praksis isolert fra omverden. Det er i seg selv en spesiell opplevelse i 2014, men i beredskapssammenheng er det særdeles alvorlig, for det var heller igjen enkel øvelse å komme i kontakt med politi, brannvesen eller helsepersonell. Det vil si, det var mulig å ringe nødnumrene fra analog fasttelefon, men det er det ikke så mange som har i dag. Hadde det oppstått en situasjon hvor det var nødvendig med utrykning, kunne følgene dermed blitt fatale. I tillegg sto flytrafikken fordi navigasjonsutstyr ble rammet av feilen. Og på Longyearbyen sykehus hadde de ansatte ingen god følelse.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: