Sure søringer furter over jaktnekt

Statsskog, landets største grunneier har avlyst rypejakta i Sør. Og desto lengre nord man kommer, jo mer rype. (Foto: Steinar Johansen)
I dag startet rypejakta. Og lengst nord er bestanden bra, viser Statskogs rypetellinger. Men i sør blir jakta avlyst flere steder.
I dag startet rypejakta. Og lengst nord er bestanden bra, viser Statskogs rypetellinger. Men i sør blir jakta avlyst flere steder.

- Sør for Saltfjellet er det ganske begredelig, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog, og legger til at rypa klarer seg helt fint i nord.

- Det er bedre desto lengre nord man kommer. Og vi tror det hele handler om den sene våren. At rypa måtte hekke i snørike omgivelser, og hadde dårlig tilgang til insektlarver, sier Breisjøberget.

Forholdene i Midt- og Sør-Norge sammenlignes med rypejakta i 2012, den dårligste i manns minne. 

- Rypekyllinger som fødes der det er mye snø, er lett bytte for rovdyr. Og siden våren kom sent i nord også, tror vi at mye mus har reddet rypene. Reven har spist gnagere heller enn rypekyllinger, sier Breisjøberget.

Første gang

I et av Statskogs populære område for skogsfugl- og rypejakt, Ljørdalen i Trysil, er det bestemt at rypa og skogsfugl skal fredes i år. Jakta avlyses også på Statskogs eiendommer i Femundmarka og Hjerkinn i Dovre kommune.

- Det er klart folk har blitt sure, men jeg tror også folk skjønner at dette ikke er noe Statskog rår over, sier Breisjøberget.

Det er første gang i Breisjøbergets tid i Statskog at jakta har blitt avlyst.

- Jegere liker forutsigbarhet, og mange har kjøpt jaktkort på forhånd. De vil få kortet refundert, sier han.

Ryper i nord

Breisjøberget forteller at Troms hadde et veldig bra rypeår, også i fjor.

- Her har det vært relativt mange stamfugli reproduksjon, sier han.

Rypetettheten i Finnmark, er i år den høyest registrerte siden 2005. Og ryper, de lever så langt nord som både Svalbard og Grønland.

- Dette er selvfølgelig gledelige nyheter for både jegere og oss forvaltere, sier Even Borthen Nilsen, utmarksforvalter i Finnmarkseiendommen (FeFo).

I Finnmark er dagskvotene romslige, og de fleste jegerne i Finnmark vil oppleve mye ryper i fjellet.

- Men selv om det generelle bestandbildet er bra, må man likevel forvente variasjoner innad i regionene, sier Borthen Nilsen til FeFo.

 

 

 

Fjellrype og Lirype

Fjellrype er også kalt for Skarv, Fjellskarv eller Skarvrype.

Høne og stegg (hannfuglen) er omtrent jevnstore.

Om vinteren har rypa hvit drakt.

Voksne Fjellryper veier 400-500 gram og har en lengde på 35 cm, mens Lirypa er noe større.

Fjellrypa har gråspragla fjærdrakt, svarte halefjær, hvite vinger, føtter og buk, mens Lirypa er brunspraglet.

Fjellrypa kan lett forveksles med Lirype, men en skiller de fra hverandre ved at Lirypa har lyse klør, er brunere og lager mer lyd enn sin slektning.

Alle ryper spiser småstein for å "rense systemet".

Antallet ryper svinger ofte i takt med smågnagerårene

Kilde: Wikipedia og fjellogfiske.no

Lirrype


Tags