Styrker Sametingets arbeid med kommunereformen

Sametinget får 600.000 kroner til sitt arbeid med kommunereformen. Pengene skal brukes til å ivareta samisk språk og identitet.

Sametinget får 600.000 kroner til sitt arbeid med kommunereformen. Pengene skal brukes til å ivareta samisk språk og identitet.

Det skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Bakgrunnen for tilskuddet er at staten ønsker å styrke de regionale prosessene. 

- Sametinget får mange henvendelser fra ulike kommuner med spørsmål om bistand og veiledning i reformprosessen. Disse pengene vil hjelpe Sametinget slik at de kan prioritere dette viktige arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han sier det er viktig for regjeringen at det samiske perspektivet legges inn i arbeidet med reformen, og at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut som følge av nye kommunegrenser.

- Kommunene har fått en klar oppfordring om å vurdere hvordan samisk språk og identitet skal ivaretas i en ny kommune. Nå får også Sametinget bedre muligheter til å sikre at disse viktige hensynene blir ivaretatt, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får i dag sluttrapporten fra ekspertutvalget for kommunereformen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: