Leserbrev: Støtter nordnorsk fond

Tromsø. Photo: Harry Jaschhof on Unsplash
Etter at nyheten om Pilar Kapital ble sluppet, kommer nordnorske innovasjonsselskapene med en felles uttalelse. (Foto av Tromsø: Harry Jaschhof /Unsplash)

De nordnorske Siva-inkubatorene Orinor, ProBarents, Norinnova, KUPA, KPB, Kystinkubatoren og Kunnskapsparken Helgeland, heretter omtalt «Inkubatorene», støtter helhjertet opp om initiativet Pilar Kapital og problemstillingen de adresserer.

Bakgrunn – om  behovet

Norge har behov for mange flere private arbeidsplasser de kommende årene - og i Nord-Norge har vi et stort potensial for framvekst av vekstbedrifter og nye grønne verdikjeder. En av de viktigste jobbskaperne er unge selskaper som evner å vokse hurtig. Disse er som hovedregel basert på nye og innovative produkter og tjenester.

Slik utvikling er kostnadskrevende, og bedriftene har behov for vesentlig kapitaltilførsel fra private investorer – såkalt risikokapital.

Tilgangen på slik kapital er i dag begrenset for nordnorske bedrifter. Frem til nå har nordnorske kapitalmiljøer vært orientert rundt investeringer i egen kjernevirksomhet, og de nasjonale og internasjonale miljøene konsentrerer seg om geografiske områder nærmere deres eget forvaltningsmiljø.

Nordnorske oppstarts- og vekstbedrifter begrenses av kapitalmangel, mens tilfang av og kvalitet på investeringscase er større og bedre enn noen gang. Statens initiativ er altså treffsikkert og godt timet, og svarer på et betydelig behov.

Vårt syn på initiativet

Inkubatorene støtter et hvert initiativ som øker kapitaltilgang for nordnorske oppstarts- og vekstbedrifter. Pilar Nord og initiativtakerne representerer en betydelig kilde til både kapital og kompetanse som er nødvendig for at det nordnorske innovasjonsmiljøet skal ta et steg opp, og initiativet muliggjør raskere vekst for de bedriftene som kan og vil vokse seg til globale aktører.

Initiativet utgjør noe som kan bli en «gamechanger» for nordnorske risikokapital, og utgjør et vesentlig løft i kompetanse- og kulturbygging hos nordnorske kapitalmiljøer. Dette vil føre til at flere nordlendinger investerer i vekstbedrifter, og at flere risikokapitalmiljøer ser til Nord-Norge.

Vi stiller vårt nettverk av interessenter og mulige investeringsobjekter til rådighet for Pilar Kapital. Vi håper initiativet vil bidra til at flere nordlendinger investerer i vekstbedrifter.

Om inkubatorene bak uttalelsen

Inkubatorene bak uttalelsen har alle base og nedslagsfelt i Nord-Norge. Samtlige mottar statlig finansiering fra Siva SF for å utvikle nye nordnorske vekstbedrifter, og for å utvikle et bedre økosystem for innovasjon. Selskapene er organisert som aksjeselskap med både offentlige og private eiere, og samarbeider tett med Siva, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, universiteter og forskningsinstitusjoner samt investorer og private bedrifter.

Til sammen arbeider inkubatorene med over 100 oppstarts- og vekstbedrifter hvert år, og vurderer rundt 500 forretningsideer. Selskapene har kontorer i Alta, Hammerfest, Kirkenes, Tromsø, Harstad, Finnsnes, Narvik, Bodø, Mo i Rana, Lovund, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Til sammen har selskapene over 100 rådgivere ansatt som er involvert i forretningsutvikling i nye og etablerte selskaper, drift og utvikling av industriklynger, ledelse av større industriprosjekter og investeringsaktivitet.

Signert av:

Trond Slettbakk, adm.dir KUPA - Asbjørn Lilletun, adm.dir Norinnova - Guro Brandshaug, adm.dir Orinor - Jeanette Moland, adm.dir ProBarents - Monica Paulsen, adm.dir Kunnskapsparken Helgeland - Audhild Dahlstrøm, adm.dir Kunnskapsparken Bodø - Julie-Anne Olvik, adm.dir Kystinkubatoren

Les også:

Nøkkelord