Nordnorske investorer ønsker å vinne anbud om nytt kapitalfond i nord

– Det skal være et fond for grønn vekst i nord. Vi ser for at vi skal vi skal etablere et distribuert forvaltermiljø, sier Aino Olaisen, styreleder i Nova Sea. (Foto: Olav Olsen)

– Det er vår ambisjon å vinne anbudet og håper at Investinord gir oss tillit til å forvalte fondet. Målet er å samle privat kapital på opp mot 400 millioner kroner, sier Aino Olaisen, styreleder i Nova Sea. 

I den siste stortingsmeldingen om nordområdene står det at regjeringen skal lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler. Fondet skal bestå av 50 prosent statlige midler og 50 prosent private midler. Fondet skal være lokalisert i Nord-Norge og innrettet mot de delene av markedet hvor det er ønskelig med mer kapital enn hva kapitalmarkedet allerede tilbyr.

Et nettverk av investorer, med blant annet Tord Kolstad, Ane Carlsen, Per Aronsen og Aino Olaisen legger store penger i et nytt investeringsfond, ifølge Avisa Nordland

Fondet, som har fått navnet Pilar Kapital, skal investere i bedrifter over hele landsdelen, forteller initiativtakerne på en pressekonferanse torsdag.

– Jeg tror at flere investorer som jobber sammen kan ta større løft enn dersom en jobber alene. Vi står foran store utfordringer globalt og her i nord, både med grønt skifte globalt og demografi mer lokalt. Disse utfordringene så store  at vi best løser dem i fellesskap. Videre synes jeg det er veldig bra at vi er investorer fra store deler av landsdelen. Det tror jeg bidrar til å få fokus på hele landsdelen i prosjektflyten inn til et eventuelt fond, sier Aino Olaisen til High North News. 

– Det skal være et fond for grønn vekst i nord. Vi ser for at vi skal vi skal etablere et distribuert forvaltermiljø. De som jobber med dette skal representere hele landsdelen slik at man lettere kan fange opp muligheter.

– Det er vår ambisjon å vinne anbudet og håper at Investinord gir oss tillit til å forvalte fondet. Målet er å samle privat kapital på opp mot 400 millioner kroner.

– Dette er på ingen måte et lukket nettverk. Vi ønsker å få med så mange som mulig, fortsetter Olaisen.

– Dette er en mulighet vi har i Nord-Norge, som vi ser stort potensial i. Vi har en fantastisk landsdel som vi ønsker å bidra til verdiskapning i, sier investor Tord Kolstad.

– I stort tenker vi på vekstbedrifter innenfor grønn industri, hav og teknologi – men det vil uansett avhenge av tilgang på gode muligheter. Det blir forvalternes oppgave å finne disse. Vi tror at det beste er å bygge et helt nytt forvaltermiljø, i tråd med regjeringens ambisjon om å bygge mer forvalterkompetanse i Nord-Norge. Nå handler det imidlertid først og fremst om å bli Investinor sin foretrukne partner, sier investor Per Aronsen.

Hele listen over de som går inn i Pilar Kapital: Aino Olaisen, Tord Kolstad, Jørn Eidissen, Brynjar Forbergskog, Ingri Sivertsen, Ane Nordahl Carlsen, Roger og Kristian Adolfsen, Maria Olaisen, Michal Meyer Nilssen, Roar Dons, Per Aronsen.

Les også

Nøkkelord