Støtter mottaksstasjoner for fisk i Nordland

Fiskeskøyter ved Røst utenfor Lofoten
Fiskeskøyter ved Røst utenfor Lofoten. Lokale mottaksstasjoner bidrar særlig til at de mindre fiskefartøyene kan drifte på lokale ressurser og få levert fangstene i deres nærområde. (Foto: Redningsselskapet). 

– Mottaksstasjonene er veldig viktig for kystfiskeflåten og for rekruttering til fiskerinæringen i Nordland, sier fylkesråd for næring, Linda Helen Haukland.

Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland
Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland. (Foto: Trond-Erlend Willassen).

Fylkesrådet støtter mottaksstasjonene av fisk og skalldyr i Nordland med 600 000 kroner. 

Tilskuddet skal brukes til å sikre videre drift av det desentraliserte mottaksapparatet for bunnfisk og skalldyr som finnes i fylket. 

– Mottaksstasjoner utgjør en viktig del av infrastrukturen i Nordlands fiskerinæring. De sikrer at industrien får tilført råstoff samtidig som fiskerne får et tilfredsstillende tilbud om å levere fangsten sin. Derfor har mottaksstasjonene en stor samfunnsmessig betydning for fylket vårt,  sier fylkesråd for plan og næring Lina Helen Haukland i en pressemelding. 

Hun legger til at mottaksstasjonene er særlig viktig for kystfiskeflåten og for rekruttering til fiskerinæringen i Nordland.

Det er Støttefondet for mottaksstasjoner av fisk og skalldyr i Nordland som søker fylkeskommunen om kr 300 000,- i tilskudd for hvert av årene 2022 og 2023, samlet kr 600 000.

5 mindre enn i 2019

Fylkesråden har tidligere uttalt at en reduksjon i antall stasjoner kan slå negativt ut både for flåten- og landsiden. Konsekvensene på sikt kan bli en forvitring av hele fiskerinæringen i regionen. 

I Nordland var det ved utgangen av året av året 15 slike mottaksstasjoner. I 2018 var tallet 21 mottaksstasjoner. 

Ifølge meldingen ligger de 15 mottaksstasjonene i Nordland i: Bleik, Fleinvær, Sør-Arnøy, Røssøy, Dyping, Nordfold, Styrkesnes, Eggum, Laukvik, Helligvær, Selvær, Nordnesøy, Bolga, Brønnøysund og Norhosfjord.

Nøkkelord