Storskog må håndtere stadig flere grensepasseringer

Med et grenseboerbevis kan alle som bor innen 30 km fra den norsk-russiske grensen fritt passere Storskog. Rådgiver Marit E. Jacobsen i Barentssekretariatet håper enda flere benytter seg av muligheten. (Foto: Presse/Barentssekretariatet)
Tallene er klar. Antallet grensepasseringer over Storskog har økt i 2017. Særlig antallet passeringer gjort med grenseboerbevis har økt markant sammenlignet med 2016.

Tallene er klar. Antallet grensepasseringer over Storskog har økt i 2017. Særlig antallet passeringer gjort med grenseboerbevis har økt markant sammenlignet med 2016.

Politiets tall for 2017 viser det høyeste antallet grensepasseringer siden 2014. Totalt har det vært 265 177 passeringer mot 235 469 året før.

– Folk drar ikke bare for å handle billige varer, Barentssekretariatet ser at også interessante kulturtilbud og lokale fasiliteter lokker reisende over grensa, sier rådgiver Marit E. Jacobsen i Barentssekretariatet i Kirkenes i en pressemelding.

Hun mener interessen har blitt betydelig større for å krysse grensa og at terskelen er lav.

– Bedre infrastruktur gjør det enklere å besøke byene i grenseområdet. Ordningen med grenseboerbevis er både populært og fungerer godt, sier Jacobsen.

Antall nordmenn som reiser til Russland på grenseboerbevis økte med 25,5 prosent, mens antall russere som reiste til Norge økte med 23,6 prosent.

– Trafikken viser at folk ønsker kontakt med sine naboer og er nysgjerrige på hverandre, sier Jacobsen.

Med et grenseboerbevis kan alle som bor innen 30 km fra den norsk-russiske grensen fritt besøke det norske grenseområdet. Avtalen har eksistert siden 2012 og gjelder om lag 9 000 personer bosatt i Finnmark, og rundt 40 000 på russisk side av grensen.

– Vi håper at denne tendensen fortsetter, sier Jacobsen.

Nøkkelord