Større leveringer av skrei i Lofoten – til høye priser

I forrige uke ble det levert 3.610 tonn i Lofoten. (Illustrasjonsfoto: Lawrence Hislop/ Grid Arendal).

Det leveres for tiden størst mengde torsk i Lofoten. Kiloprisen i området er også svært høy og ligger tett oppunder 50 kroner. 

Forrige uke ble det levert hele 12 millioner kilo fersk torsk til en verdi av 386 millioner kroner, som er det meste som er levert så langt i år, ifølge tall fra Norges Råfisklag.

For første gang i år ble det også levert størst kvantum torsk i området Lofoten. "Vi kan dermed fastslå et skreien nå har nådd frem til sitt tradisjonsrike gytested ved kysten, etter å ha svømt mange tusen kilometer fra nord i Barentshavet", skriver organisasjonen.

Lofoten var for første gang i år største leveringssone med 3.610 tonn. Deretter følger Vest-Finnmark og Vesterålen med 2.740 tonn på hver, Troms med 1.710 tonn, Øst-Finnmark med 1.160 tonn, og i området Helgeland-Nordmøre var det landa 67 tonn fersk torsk.

Prisen på den ferske torsken er for tiden også svært høy. I omsetningen av fersk torsk (sløyd uten hode) er gjennomsnittlig kilopris 47,37 kroner. Det er over ti kroner mer enn på samme tid i fjor. Kiloprisen er høyest i Lofoten nå, der den ligger på 49,36 kroner. 

– Det er fullt trøkk på innersida [av Lofoten, journ.anm.] nå. Folk må ha fisk og folk må selge fisk. Med en slik temperatur vil prisen fort skvette i været, sier salgssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag til Kyst og Fjord. Ifølge avisa skal prisen i Henningsvær nå være oppe i 54 kroner.

Råfisklagets totale omsetning forrige uke var på 748 millioner kroner, som er toppnotering så langt i år.

Les også

Nøkkelord