– Det ryktes at fisken er på full fart

Jørn Høidahl fisker med båten "Sørbåen"
Jørn Høidahl driver med garnfiske fra båten "Sørbåen" i Høidahl Kystfiske As. Hjemmehavn er i Bø i Vesterålen. (Foto: Mareno Leonardsen / Bladet Vesterålen).

– Akkurat nå er det litt slakt her vi ror, melder fisker Jørn Høidahl fra fiskefeltene utenfor Bø i Vesterålen. Fra kolleger lenger nord hører han imidlertid at skreien er på full fart sørover mot fiskefeltene utenfor kommunen. 

– Akkurat nå er det litt slakt her som vi ror, men den ene dagen er ikke den andre lik. Vi får jo fisk, forteller fisker Jørn Høidahl (44) ombord den ti meter lange båten "Sørbåen" til High North News.

Når vi ringer er han og de to andre i mannskapet ute på fiskefeltene utenfor Bø i Vesterålen.

Bedre værforhold har gjort at årets skreifiske har tatt seg opp. Forrige uke ble dermed en god uke for vinterfisket. Ifølge Råfisklaget ble det levert over 10 millioner kilo torsk.

Utover i denne uka er det også bedring i fiskeforholdene, kan Høidahl fortelle.

Jørn Høidahl ombord "Sørbåen"
Jørn Høidahl (44) er fisker om bord "Sørbåen" i Høidahl Kystfiske AS. (Foto: Privat).

Starten av skreifisket

Det er derimot tidlig i skreisesongen ennå, forklarer Høidahl som sier at mars og april bruker å være de beste månedene.

– Vi forventer mer fisk etter hvert. Det er tidlig ennå, selv om noen kanskje har vært litt nervøse.

Ut i fra tallene til Norges Råfisklag fiskes og leveres det nå mest fisk i Vesterålen. Det er i tråd med at skreien vandrer sørover fra Barentshavet. Ved fiskemottak i regionen ble det registrert landinger av fersk torsk på 3.051 tonn i uke 7. 

Ifølge Høidahl er det et godt fiske blant kolleger lenger nord i Vesterålen, særlig utenfor Øksnes. 

– De melder at fisken er på full fart, sier han. 

Dyr inngangsbillett

Jørn Høidahl (44) er fisker ombord "Sørbåen"
Jørn Høidahl (44) på fiskefartøyet "Sørbåen" i Høidahl Kystfiske. (Foto: Privat).
Jørn Høidahl viser fram fangsten. (Foto: Privat).

"Sørbåen" leverer fangsten til et lite fiskemottak i Skårvågen, der fisken kjøpes av Lerøy. I Bø kommune finnes det fire fiskemottak ifølge Råfisklaget. Høidahl forteller at det har vært en reduksjon i fiskeriaktiviteten i kommunen gjennom årene. 

– Det har vært en nedgang og det har ikke vært den samme rekrutteringa i fiskeriene her i Bø, som det har vært andre steder, sier han og legger til:

– Her er det flest av den eldre generasjonen i bransjen. Det er ikke så mange unge som har turt å satse. Det er kostbart å komme seg inn; en dyr inngangsbillett. 

Høidahl sikter til kvoteprisene på torsk som har økt betraktelig de siste tiårene. 

– Men den er nødvendig. Det blir vanskelig å klare seg på andre fiskeslag. Hovedinntekta gjør vi jo på vinterfisket. 

Høyere priser

Hvordan er prisene på råstoffet nå?

– Joda, svært gode priser. Men, utgiftssida er også stor.

– Torskekvotene har også blitt redusert med 20 prosent i år. Det presser også opp prisene. Det er flere som mener at prisene imidlertid skal litt ned, når selve trykket på torsken begynner å komme, legger han til.

Tallene fra Norges Råfisklag viser at snittprisen på sløyd torsk uten hode lå på litt over 48 kroner i forrige uke, mot 36 kroner i 2022. 

Hvordan ser sesongen ut så langt, sammenligna med i fjor?

– Det er stort sett samme tegninga som i fjor, da var det ikke det store fiskeriet heller. Da var også mye sild i torsken, noe vi også ser i år. Så fisken blir kanskje litt forstyrra når den har mat å gå etter. Men torsken kommer vel, oppsummerer han. 

Les også

Nøkkelord