Store Norske sitter i møte med NFD

Store Norske vil stenge gruva i Svea. Her fra kullkaia i Longyearbyen. (Foto: Arne O. Holm)
Eierskapsavdelingen i NFD og administrasjonen i Store Norske sitter i møte om framtiden.

Eierskapsavdelingen i NFD og administrasjonen i Store Norske sitter i møte om framtiden.

I går kom nyheten om at styret i Store Norske anbefaler for driftshvile i Lunckefjellgruva i Svea i løpet av 2016. Det økonomiske grunnlaget for videre drift er borte, og nå ber de eieren, ved Nærings- og fiskeridepartementet, om dialog og mer kapital. 

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Nærings- og fiskeridepartementet sier at det er vanskelig å gi et eksakt tidspunkt for når de har bestemt seg, men understreker at saken har svært høy prioritet. 

- Vi skal jobbe grundig med dette spørsmålet, det er ikke en beslutning som kan tas uten en nøye vurdering. Men dette har høy prioritet, og vi har allerede startet arbeidet, sier han.  


Er allerede i dialog

Og allerede i dag sitter administrasjonen fra Store Norske i møte med departementets eierskapsavdeling. 

- Styret har bedt om dialog og mer kapital, hvor mye penger ber de om? 

- Vi har hatt møter med administrasjon og styreleder i dag, og det kom noen tall over bordet, men det er ikke riktig av meg å gå ut med det nå, sier Hiim. Grunnlag for Svalbardmeldingen

Regjeringen varslet i januar en ny Stortingsmelding om Svalbard, og næringsminister Monica Mæland sier at situasjonen og utviklingen i Store norske blir en del av grunnlaget for arbeidet som nå gjøres i justis- og beredskapsdepartementet og i samarbeid med andre departementer. 

- Vil Svalbardmeldingen bli framskyndet som en følge av den kritiske situasjonen i Store Norske? 

- Det er ikke gjort noen vurdering på det nå, sier Hiim. Tidligere i år vedtok Stortinget regjeringens forslag om 500 millioner kroner i lånehjelp til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. For ett år siden, i september 2014, besøkte næringsminister Monica Mæland Lunckefjellgruva sammen med statssekretærene Lars Jacob Hiim (t.v.) og Dilek Ayhan (t.h.). Nå skal departementet vurdere driftsstans i den samme gruva. (Foto: Trond Viken/NFD)
For ett år siden, i september 2014, besøkte næringsminister Monica Mæland Lunckefjellgruva sammen med statssekretærene Lars Jacob Hiim (t.v.) og Dilek Ayhan (t.h.). Nå skal departementet vurdere driftsstans i den samme gruva. (Foto: Trond Viken/NFD)

Tags