Store Norske med underskudd på 140 millioner i tredje kvartal

Det resulterer i et underskudd på 225 millioner så langt i år. På samme tid i 2013 var underskuddet 59 millioner.
Det betyr et underskudd på 225 millioner så langt i år for. Til sammenligning var underskuddet på samme tid i fjor på 59 millioner.


Endringen på hele 165 millioner norske kroner, skyldes i hovedsak lav råvarepris og lavere kullproduksjon enn forventet.

I år er det produsert 1197 tusen tonn kull, mot 1522 tusen tonn samme periode i 2013.
Høyt steininnhold og vanskelige driftsforhold er årsaken til nedgangen i produksjonen.

Selskapet skal nå arbeide for å effektivisere driften, og vil øke graden av automatisering på flere områder. I tillegg skal produktkvaliteten styrkes, samtidig som selskapet retter seg mot nisjemarkeder for å oppnå en bedre råvarepris.



I rapporten står det at det store prisfallet og den lave kullproduksjonen, har skapt en alvorlig situasjon for selskapet. Styret i gruveselskapet skal nå i dialog med Store Norske sine eiere, de ansatte og Store Norske sine bankforbindelser. Dette gjør de for å sikre videre drift i 2015 og fremover.



Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: