- Store Norske går med heidundrende overskudd

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap), mener at mulighetene på Svalbard er mye større enn utfordringene. (Foto: Arne O. Holm)
Dette mener førstekandidat Arild Olsen i Svalbard Arbeiderparti, og peker på stor vekst over tid i Svalbard-samfunnet.


Dette mener førstekandidat Arild Olsen i Svalbard Arbeiderparti, og peker på stor vekst over tid i Svalbard-samfunnet.

- Det er ganske morsomt egentlig, for man skal lete lenge etter plasser med slike veksttall. Derfor går faktisk Store Norske med overskudd, sier Olsen.

Han peker på en fordobling av innbyggertallet, en suksessrik turistnæring, utdanning og forskning.

- Men det blir helt feil at et helt samfunn skal være avhengig av prisen på kull for å overleve, sier Olsen.

Les også: På Svalbard koster fort 1000 kroner å lage en pastasalat

Arild Olsen i Svalbard Arbeiderparti mener det blir helt feil at et helt samfunn skal være avhengig av prisen på kull for å overleve. (Foto: Arne O. Holm)
Arild Olsen i Svalbard Arbeiderparti mener det blir helt feil at et helt samfunn skal være avhengig av prisen på kull for å overleve. (Foto: Arne O. Holm)
Delvis enig med Venstre

Olsen sier han er enig med Venstres Eirik Berger i mye av det han sier om selskapsformen til Store Norske, men mener det er urealistisk at Staten skal ta hele regninga på Svalbard.

-Jeg er enig i at Staten som eier av Store Norske bør endre selskapsstruktur. Vi må gjøre noe for å sikre omstilling på Svalbard, sier Olsen.

Men han er ikke enig med Berger i at Staten skal overta energien, veiene og havna.

-Det mener jeg vil frata Lokalstyret mye av selvbestemmelsesretten. Da må vi heller få bevilget mer penger til Lokalstyret, slik at vi kan styre ressursbruken selv. Men staten kan ikke ta hele regninga for samfunnet her, sier Olsen.

Han forteller hvordan man på Svalbard har kjempet for å bli en sterkere lokal myndighet.
 
Strategier

Olsen forteller at det er en velsignelse å være politiker på Svalbard.

-Ja det er rene velsignelsen. Nå har forskning, næringsliv, utdanning og turismen laget strategiplaner for hvert enkelt felt. Og dette er det bare for oss å følge opp, sier Olsen, som har søkt om prosjektmidler for å sy sammen planene.

-Vi må finne felles plattformer og samle finansielle krefter, sier lokalstyrekandidaten, som nettopp har vært i Oslo.
 
To hatter

-I Oslo var jeg både politiker og ansatte-representant for Store Norske, sier Olsen, som måtte sjonglere med hattene da han møtte Næringskomiteen på Stortinget.

Først fortalte han hva de ansatte i Store Norske forventer, nå som mange mister jobbene sine.

-Mange forventer for eksempel utdannings-pakker og lignende tiltak, etter at de mistet jobbene, forteller Olsen.

-Hva skjedde da du tok på deg politikerhatten?


-Da registrerte jeg først og fremst at det er stort behov for å opplyse om realitetene på Svalbard. Det er ikke alle beslutningstakere som skjønner sammenhengen og konsekvensene av det som skjer hos oss. Det er sammensatt, og jeg opplever at mange er underinformert, avslutter Olsen.

 

 

 

 

svalbardpartiene
Svalbardpartiene i meningsmåling før lokalvalget på førstkommende søndag og mandag. (Kilde: Svalbardposten)
Enig med Venstre

Leder Kjetil Figenschou i Svalbard Høyre mener at situasjonen for Samfunnet på Svalbard er svært kritisk, og at løsningen kan ligge i å endre forretningformen til Store Norske.

-Jeg mener at flere regjeringer har unnlatt å se alvoret i utviklingen på Svalbard, sier Figenschou.
Han er enig i essensen av det Trine Skei Grande mener om strukturendringer i Store Norskes selskapsform.

-Og stor lokal politisk enighet, kan gjøre at de hører oss på Stortinget, sier han.
 
High North News fikk ikke tak i Miljøpartiet De Grønne Svalbard og kandidat Helga Bårdsdatter for kommentar.
Kjetil Figenschou i Svalbard Høyre mener en ending av eierskapet for Store Norske kan ha en positiv betydning for Svalbard-samfunnet. (Foto: Svalbard Høyre)
Kjetil Figenschou i Svalbard Høyre mener en ending av eierskapet for Store Norske kan ha en positiv betydning for Svalbard-samfunnet. (Foto: Svalbard Høyre)
Kulldriften i Store Norske Spitsbergen Grubekompani er nå sikret ut 2016. (Foto: Bjarki Friis, Store Norske)
Store Norskes gruve, Lunckefjell. Foto: Bjarki Friis, Store Norske.
Store Norske: 

Stiftet i 1916 og er 99,9 prosent statlig eid.

Produserer 0,25 promille av den totale verdensproduksjonen på cirka åtte milliarder tonn kull.

Har ikke hatt subsidier siden 2001. De siste ti årene har staten tatt ut en halv milliard kroner i utbytte.

De siste tre årene har kullprisene sunket, og selskapet regner med lave priser de neste årene.

Gikk med 75 millioner i minus i 2014 og driver i dag ikke lønnsomt.

Antall ansatte før nedbemanningen var 320.     Kilde: Dagens Næringsliv 

Valg på Svalbard:

Svalbardrådet ble i 2002 avløst av Longyearbyen lokalstyre, som et ledd i en utvikling mot økt demokrati for innbyggerne på Svalbard.

Lokalstyrets medlemmer velges gjennom direkte valg hvert fjerde år. Og i år er valget søndag 4. oktober og mandag 5. oktober.

Lokalstyret har ansvar for myndighetsutøvelse på visse saksområder, for offentlig tjenesteyting, for utviklingsoppgaver og for tekniske tjenester som elektrisitet og fjernvarme, veier, vann, avløp og renovasjon.

Lokalstyret ble omorganisert i 2006, og har nå fire avdelinger: Administrasjon, Kultur- og Fritidsforetak, Oppvekstforetak og Bydrift Longyearbyen.        Kilde: Store Norske Leksikon 2014

Tags