Store Norske blir den største boligeieren på Svalbard

Store norske kjøper flere boliger på Svalbard.
Store norske kjøper flere boliger på Svalbard og eier nå 40 prosent av alle boligene i Longyearbyen. Kjøpet dreiser seg om de tre røde husene fra Longbo, samt ett til. (Foto: Store norske)

I statsbudsjettet 2022 får statseide Store Norske lån til å kjøpe 76 boenheter på Svalbard. Det gjør dem i sum til den største forvalteren av boliger i Longyearbyen. – Et stort ansvar som vi tar på alvor, sier eiendomssjefen i Store Norske.

– Eiendom er et satsingsområde for Store Norske. Boliger i Longyearbyen har en avgjørende funksjon for både aktører og folk i samfunnet her oppe. Som et statseid selskap er det viktig for oss å være med på å sikre stabilitet og forutsigbare rammevilkår i Longyearbyen gjennom å eie og forvalte både boliger og næringseiendom, sier Sveinung Lystrup Thesen, eiendomssjef i Store Norske, i en pressemelding.

De 76 leilighetene ligger i fire aksjeselskap som eier eiendommene i Longyearbyen. Store Norske kjøper boligene fra selskapet Longbo AS, som sist ble kjøpt av Sakon AS i oktober 2018.

– Vi er glade for at Store Norske ble kjøper av denne boligporteføljen. De er en riktig eier på alle måter og vil ha sunt fokus på forvaltning og videreutvikling av eiendommene i fremtiden, sier selger Fredrik Eken.

Store Norske er eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og driver i tillegg til gruvedrift innenfor områdene energi, logistikk og eiendom. Selskapet har fått et lån fra staten på 85 millioner kroner på markedsmessig betingelser for å kjøpe selskapene som eier boligene, fra Longbo AS.

– Når en større boligportefølje som dette ønskes solgt, er det naturlig for oss å vurdere dette. Boligene er godt skjøttet og har en fornuftig økonomi med fullt utleie. Vi er godt fornøyde med å overta disse leilighetene og skal ta godt vare på både byggene og leietakerne framover, sier Lystrup Thesen.

Fra 2005 til 2013 investerte Store Norske over 160 millioner kroner i bygging av 108 boliger i Longyearbyen, og senere har selskapet overtatt flere boligbygg i byen.

– Boliger til ansatte og Longyearbyens beboere har vært en integrert del av Store Norskes virksomhet siden grunnleggelsen i 1916. Med dette kjøpet eier vi rundt 500 boliger totalt. Det er cirka 40 prosent av alle boligene i Longyearbyen, og innebærer at vi er den største forvalteren av boliger. Det er et stort ansvar som vi tar på alvor, sier Lystrup Thesen.

Rundt 70 prosent av boligene leies i dag ut til eksterne statlige, offentlige og deres tilknyttede aktører, samt bedrifter i Longyearbyen.

I april 2020 åpnet Nærings- og fiskeridepartementet lokalkontor på Svalbard med to ansatte i Longyerbyen, som jobber som grunnforvaltere på Svalbard. Staten eier 98,75 prosent av all grunn på Svalbard, inkludert all grunn i Longyearbyen.

Les også:

Nøkkelord